Workshop pro Rohanský ostrov

Zúčastnili jsme se workshopu pro dynamicky se rozvíjející území Rohanského ostrova. V Oblasti D se inspirujeme tématem řeky: do „přístavu“ necháváme vtéct krajinu kolem Vltavy.

Bloky zástavby se tak dostávají do přímého kontaktu s říčním charakterem, který vnímáme jako jednu z hlavních hodnot této oblasti. Pracujeme s atributy jako retenční jezírko nebo přístavní molo, které přechází vodní hladinu a tvoří osu celého souboru. Bloky domů (administrativa, bydlení, škola) jsou upraveny do tvaru U a tím se otevírají do prostoru vnitřního parku. Téma říčního koryta prostupuje nejen parterem, ale jeho ozvěna je patrná i v koncepci fasád jednotlivých domů.

Návrh optimálního dispozičního řešení bytů jsme řešili parametricky – pomocí unikátního generativního designu jsme vybírali z téměř třech tisíců řešení.

Startovní byty v Uhříněvsi Golf resort získal společné povolení
single.php