administrativní budova v ulici Nekázanka 1489.jpgrekonstrukce administrativní budovy Nekázanka 11 C:fakepath
22 A_02_3_ kopie.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka 1470.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka 1471.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka 1472.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka 1473.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka 1474.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka 1475.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka 1476.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka 1490.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka 1478.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka 1479.jpgrekonstrukce administrativní budovy Nekázanka 11 1361.jpgrekonstrukce administrativní budovy Nekázanka 11 C:fakepath	echnologické schéma _ 3D.jpg

administrativní budova v ulici Nekázanka

návrh: di5 / Martin Votřel, Tereza Vaňková, Tomáš Lohniský/ 2014
projekt: di5/ Slávka Gallovičová, Filip Hegner, Tomáš Vyšohlíd, Martin Votřel, Tereza Vaňková, Marek Kortus/ 2014-2016
ocenění: 1. cena ve vyzvané soutěži 


Zadáním soutěže byl návrh administrativní budovy třídy A jejímž základem bylo vybourání objektu stávající administrativní budovy v ulici Nekázanka na nosnou konstrukci při zachování skeletu a rozšíření/zarovnání jednotlivých stropních konstrukcí 2. - 9. nadzemní podlaží do ulice Nekázanka po úroveň fasád navazujících objektů.

Urbanistické řešení
Rekonstruovaný objekt se nalézá v historickém centru Prahy. Je součástí klasické blokové zástavby. Ulice Nekázanka spojuje frekventovanou Jindřišskou ulicí s pěší zónou Na Příkopě. Z urbanistického hlediska návrh dodržuje základní uspořádání hmoty v uliční frontě a pomocí ustupujícího podlaží respektuje i výškové členění zástavby.

Architektonické řešení
Základem návrhu fasády do ulice Nekázanka je lehce předsazené stínění z pravidelného rastru horizontálních hliníkových lamel křídlového průřezu (důvodem je neúnosné přehřívání stávající fasády a snaha investora mít v rámci možností ekologický dům a neřešit to pouze chlazením). Tato rigidní pravidelná osnova je následně atakována zelení (jež v celé ulici naprosto chybí), kterou necháváme z respirií skrytých za lamelami prorůstat fasádou, modifikovat trajektorie jednotlivých lamel a do celé kompozice tak vnést silný organický náboj. Po stranách, kde objekt navazuje na historické fasády sousedů, jsou lamely ponechány vodorovné, aby navazovaly na horizontální štukové římsy, k organickému tvarování dochází uvnitř plochy fasády. Objekt tedy působí mezi svými sousedy jako mimozemšťan, ale mimozemšťan, který se snaží o komunikaci. S podobným principem jako na fasádě pak pracujeme uvnitř objektu ? rigidní kancelářský trojtrakt je narušován kubusy vnitřních respirií (přímo navazujících na respiria venkovní, prorůstající do fasády) ve formě skleněných akvárií plných zářivě zelených rostlin, osvěžujících relativně jednotvárný kancelářský prostor podobně jako venkovní zeleň fasádu. Dvorní fasáda je řešena jako negativ uliční fasády. Tam, kde se v ulici do hmoty prolamují lodžie, vznikají ve dvoře zavěšené arkýře. Dvorní fasáda je oproti uliční zcela otevřená, díky její severovýchodní orientaci zde již nejsou aplikovány slunolamy. Četné terasy a arkýře pak vytvářejí podklad pro množství zeleně zvyšující environmentální i estetické parametry dvora. Střechy i terasy jsou bohatě zaplněny stromy a keři, které zakrývají prostou hranolovou nástavbu posledního patra.

Dispoziční uspořádání
Dispozičně je objekt rozčleněn dle jednotlivých etáží. Na úrovni terénu se nachází konferenční centrum s možnou návazností na restauraci, vstupním foyerem pro administrativní část objektu, vjezdem do garáží a komerčními prostory. Druhé až deváté podlaží jsou čistě administrativní. Blok toalet je umístěn ve středové sekci v návaznosti na výtahy a umožňuje podlaží dělit na větší počet samostatně přístupných a pronajmutelných částí. V rámci každého podlaží je pak vyčleněno výš zmiňované respirium. Jedná se propojitelný prostor lodžie a vnitřní relaxační zóny, který je vymezený dřevěnou podlahou a vybavený ve větší míře zelení. Toto řešení nabízí jednak relaxaci, ale i prostory pro neformální jednání a svým vzhledem zvyšuje exklusivitu pronajímaných prostor. Třetí podlaží je rozšířeno o původní střešní terasu. Sedmé a osmé podlaží jsou ustupující, přičemž první z nich disponuje podlouhlou terasou do ulice Nekázanka. Deváté, původně čistě technologické podlaží nabízí exkluzivní prostory střešní nástavby ? penthousu. Jedná se o administrativní prostory a ateliér s panoramatickým výhledem na historické jádro. V prvním až třetím podzemním podlaží návrh počítá s parkingem. V rámci parkingu bude vyčleněna kolárna s toaletami a sprchami. Volné plochy budou využity jako sklady a místnost pro odpad. Ve čtvrtém podzemním podlaží se nalézají hlavní technologická zařízení budovy ? plynová kotelna, elektrorozvody, serverovny, akumulační nádrže. Strojovna vzduchotechniky se předpokládá dvojpatrová, částečně zasahující do třetího podzemního podlaží.

Interiér
Interiér administrativy je částečně definován nízkou konstrukční výškou stávajícího objektu. Z důvodů zachování maximální světlé výšky v místě administrativních ploch jsou rozvody ZTI vedeny převážně ve dvou instalačních kanálech zavěšených pod stropem v místě komunikačních koridorů. Tyto instalační kanály jsou akusticky opláštěný a v opláštění jsou navrženy VZT mřížky, revizní dvířka, osvětlení. Tyto prvky technických rozvodů budou umístěny pod demontovatelné lamely, tvořící výrazný interiérový prvek. Stropy jsou navrženy jako chladící s rozvody v omítce, podlahy dvojité se zátěžovými koberci. Do základních prostor pak vstupují výše popsaná respiria. Osvětlení kanceláří návrh řeší pomocí mobilních lamp s LED zdroji pro přímé i nepřímé osvětlení.

Během prací na projektu vznikl rovněž alternativní návrh uliční fasády vycházející z původního řešení profesora Kuny, který naleznete zde