AB Nekázanka - projekt statiky 1532.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1542.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1544.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1543.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1533.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1541.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1518.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1519.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1520.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1521.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1522.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1523.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1524.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1525.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1526.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1527.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1528.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1529.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1530.jpgAB Nekázanka - projekt statiky 1531.jpg

AB Nekázanka - projekt statiky

projekt: di5 / Jan Volejník, Karel Rozehnal / 2015-2017
realizace: 2015-2017 


Jedná se o rekonstrukci administrativní budovy o 4 podzemních a 8 nadzemních podlažích. Konstrukční systém objektu z 70. let byl kombinovaný v rastru cca 6x6m. Sloupový systém s bezprůvlakovými deskami byl doplněn o 2 ztužující komunikační jádra a štítové stěny na styku s okolní zástavbou.
V novém návrhu je budova o jedno nadzemní podlaží doplněna na konečný stav 4 podzemních a 9 nadzemních podlaží. Kombinovaný konstrukční systém budovy byl respektován i v novém návrhu. Jelikož se jedná o rekonstrukci monolitického objektu, bylo veškeré navazování a dobetonování dílčích či větších celků realizováno za pomocí vlepované výztuže.
Významným nosným prvkem budovy byla její dvorní fasáda. Ta byla původně zrealizována jako rám, kdy fasádní sloupy a nosné parapety vynášely zatížení z celé budovy nad konferenčním sálem v 2.np. Velkým zásahem tedy bylo ubourání hlavního parapetu této rámové konstrukce v 3.np nad konferenčním sálem. Z dispozičních důvodů došlo taktéž k probourání a rozšíření všech komunikačních jader v objektu a zbourání kompletního 8.np s nástavbou.
Také v podzemní části objektu došlo k změnám konstrukčního uspořádání. Ve 4.pp byl v místě původní strojovny přes dvě podlaží doplněn nový bezhlavicový strop se ztužujícími trámy po obvodu v rozsahu přibližně 22x12m. Strojovna se poté přemístila na opačný konec objektu, kde byla pro změnu nutnost stávající stropní konstrukci v obdobném rozsahu vybourat.
Dále byl strop nad 4.pp v severozápadní části objektu vybourán v rozsahu jednoho modulu a byla zde realizována retenční nádrž přes dvě podlaží. Rovněž byly v rozsahu modulu vybourány dvě stropní desky pro vybetonování plánovaného autovýtahu. Z důvodu navýšení kapacity pro parkovací místa v suterénu a zvětšení užitného prostoru v 1.NP byla nově zastropena část objektu nad 1.pp o ploše 30x6m
Objekt vzhledem ke svému stáří, kvalitě provedení a novým požadavkům na užívání nesplňoval nynější nároky návrhových přístupů. Proto se na objektu použilo v hojné míře zesilování uhlíkovými lamelami, jak na svislých, tak především na vodorovných konstrukcích.