administrativní budova v ulici Nekázanka - varianta fasády 1481.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka - varianta fasády 1486.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka - varianta fasády 1487.jpgadministrativní budova v ulici Nekázanka - varianta fasády 1488.jpg

administrativní budova v ulici Nekázanka - varianta fasády

design: di5 / Martin Votřel, Tereza Vaňková / 2015
 

K vítěznému návrhu byl zpracován alternativní návrh uliční fasády objemově a kompozičně vycházející ze stávajícího řešení. Cílem návrhu je maximálně ctít původní prostorově kompoziční řešení architekta Kuny založené na různě předstupujících skleněných kubusech a zároveň se pokusit toto řešení posunout dále jak technicky, tak kompozičně. Fasáda je očištěna od kompozičně nadbytečných prvků, jsou zdůrazněny jednotlivé kubusy a eliminováno jejich sekundární členění. Prosklení jednotlivých kvádrů je maximalizováno. Jejich přední plochy jsou tvořeny velkoplošným zasklením členěným pouze svislou strukturální spárou s vnitřním profilem umožňující dispoziční členění. Boční prosklení je nečleněné. Ve vybraných kvádrech je rovněž přidáno horní, respektive spodní prosklení. Výsledkem je hmotově odlehčená fasáda s vysokou mírou prosklení a jasně čitelným hlavním kompozičním principem předstupujících kvádrů - řešení, které by snad použil i autor stávající fasády, pokud by to tehdejší technické možnosti dovolily. Zvolená povrchová úprava exteriérové konstrukce se odkazuje na stávající materiálové řešení.

vítězný návrh řašení fasády naleznete zde