adaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 646.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 634.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 647.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 637.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 639.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 643.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 648.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 644.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 651.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky C:fakepathP1060229.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 645.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 642.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 638.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 635.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 641.jpgadaptace budovy Bolzanova - projekt statiky 636.jpg

adaptace budovy Bolzanova - projekt statiky

projekt statiky: di5 / Jan Volejník, Petra Vaňková / 2009-2011
realizace: 2011-2012
investor: Svaz českých a moravských výrobních družstev
náklady: neuvedeny


Rekonstruovaný objekt se nachází v ulici Bolzanova, která ohraničuje severovýchodní část parku před Hlavním nádražím. Budova má šest nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Objekt pochází z přelomu 19. a 20. století a má bohatou vnitřní i vnější štukovou výzdobu. Na základě výsledků stavebně technického průzkumu byla vyhodnocena nutnost kompletního odkrytí všech dřevěných konstrukcí v krovu a stropech pod 6np, 5np a 4np a jejich sanace dle doporučení průzkumu. K dvorní fasádě byl přistavěn nový evakuační výtah bez strojovny obsluhující 1PP - 6NP. Nadzemní svislá nosná konstrukce výtahové šachty je z ocelových sloupků a příčníků uzavřeného profilu, na které je kotvena prosklená fasáda. Vedle nového výtahu je od 1.NP - 6.NP vyzděna instalační šachta pro VZT. V místě stávajícího světlíku se v 1.- 5.NP doplnila obvodová stěna a stropní konstrukce. Pod nově navrženou obvodovou stěnou v místě stávajícího světlíku je navržen železobetonový základový práh, který je uložen na stávající cihelné obvodové základové pasy obvodových stěn. Nová stěna je navržena z vápenopískových cihel a nová stropní konstrukce je v jednotlivých podlažích navržena z IPE profilů, na které se jako ztracené bednění položil trapézový plech. Na trapézový plech byla provedena nosná železobetonová deska. Konstrukce nové výtahové šachty a strojovny dieselagregátu je založena prostřednictvím železobetonové monolitické desky se zesilujícími žebry na mikropilotách. Suterénní svislé nosné konstrukce strojovny dieselagregátu v 1.PP zatížené zemním tlakem jsou zděné z cihel plných a vyztužené výztuží MURFOR v každé ložné spáře. Výkop pro strojovnu dieselagregátu byl pažen mikrozáporovým pažením.