Děčín 180.jpgDěčín 181.jpgDěčín 182.jpgDěčín 183.jpgadaptace polikliniky v Děčíně C:\fakepath\schema.jpg

adaptace polikliniky v Děčíně

návrh: di5 / Tomáš Lohniský, Jana Nováková / 2012
projekt: di5 / Tomáš Lohniský, Jana Nováková / 2012
investor: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín
náklady: 160 mil. Kč


Studie řeší adaptaci stávajícího provozu na administrativní budovu formou celkové rekonstrukce. Do objektu by měl být umístěn Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Děčín a Česká správa sociálního zabezpečení - Okresní správa sociálního zabezpečení Děčín. V rámci rekonstrukce dojde k změně dispozice a to především formou změny příček a úpravou prostoru vstupní haly. Bude vybudováno nové centrální schodiště s výtahem pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dojde k obnově původní historické fasády a kompletní výměně výplní otvorů. Schodišťové a výtahové sekce a střešní nástavby budou obloženy tahokovovým pozinkovaným obkladem.

Alternativně pak studie navrhuje vznik konferenčního sálu se zázemím pomocí zastřešení stávajícího vnitřního atria membránovou konstrukcí z ETFE.

V oblasti TZB studie objekt řeší jako aktivní dům s využitím tepelných čerpadel napojených na Labe a vybavení objektu rekuperačním větráním a fotovoltaickou elektrárnou.