Administrativní budova D3 - projekt statiky C:fakepathIMG_1200.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 562.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 561.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 556.jpg C:fakepathesa3.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 555.jpg C:fakepathesa2.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 571.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 570.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 564.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 563.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 565.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 572.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky C:fakepathP1030984.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 567.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 568.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 554.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 557.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 558.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 559.jpgAdministrativní budova D3 - projekt statiky 569.jpg

administrativní budova D3 - projekt statiky

projekt statiky: di5 / Jan Volejník, Petra Vaňková, Tomáš Minka / 2009-2011
realizace: 2010-2011
investor: ČEZ Správa majetku s.r.o.
náklady: neuvedeny


Jedná se o čistě administrativní budovu se 6 nadzemními a 3 podzemními podlažími. Poslední podlaží je po celém obvodu budovy ustupující a naopak podzemní podlaží jsou rozšířena mimo obvod nadzemních částí. Základní tvar objektu je obdélník o rozměrech cca 56 x 20 m s tím, že jihozápadní průčelí je zaobleno. Podzemní část stavby má základní rozměry 56 x 36 m.Objekt je navržen jako jeden dilatační celek.
Konstrukční systém budovy je sloupový s lokálně podepřenými stropními deskami působícími v obou směrech. Konstrukce je doplněna z důvodu zavětrování stěnami v prostorách komunikačního a sociálního jádra. Osový systém není zcela pravidelný, nicméně vychází ze základního modulu 8,1 x 8,1 m. Hlavní nosná konstrukce je železobetonová, pouze vnitřní kruhové sloupy nadzemních podlaží jsou ocelobetonové (ocelová trubka vyplněná betonem). Suterény objektu jsou tvořeny železobetonovou bílou vanou. Založení je provedeno na základové desce. V místě sloupů je deska zesílena v podobě prohloubení. Obvod stropních desek je ztužen nosnými železobetonovými parapety.
V interiéru jsou povrchy některých betonových prvků využity ve formě pohledového betonu. Hlavní schodiště je navrženo ocelové schodnicové s ocelovými stupni s podstupnicemi. Vedlejší schodiště jsou ocelová a v suterénech potom železobetonová. Obvodový plášť objektu je předsazen před nosnou železobetonovou konstrukci. Budova má dva základní druhy fasád: uzavřenou a otevřenou (prosklenou). Prosklené části jsou navržené jako lehké fasády s hliníkovou konstrukcí zasklené izolačním dvojsklem. Před jižní a východní fasádu je předsazena svislá stínicí ocelová konstrukce s hliníkovými lamelami.