di5 architekti inženýři

Architektonické návrhy a projekty

di5 architekti inženýři vycházejí ze specifických podmínek jednotlivých projektů. Ucelený koncept, logická modelace prostoru, přesvědčivá konstrukce, znalost materiálů a důslednost provedení jsou podstatou naší tvorby.

di5 architekti inženýři se snaží zachytit nejnovější trendy technického vývoje v oboru a nalézat tak nejvhodnější technologie pro každý projekt. K problému vždy přistupujeme individuálně a upřednostňujeme dlouhodobě účinné principy.

S ohledem na ekologické využití zdrojů navrhujeme energeticky nenáročné budovy, ve kterých se snažíme zohlednit místní vlivy. Koordinace architektů s inženýry nám umožňuje spoluvytvářet ekonomicky příznivá a efektivní řešení.


přejít do projektů