areál Nemocnice Třebotov 1258.jpgareál Nemocnice Třebotov 1255.jpgareál Nemocnice Třebotov 1192.jpgareál Nemocnice Třebotov 1257.jpgareál Nemocnice Třebotov 1194.jpgareál Nemocnice Třebotov 1250.jpg

areál Nemocnice Třebotov

návrh: di5 / Marek Janota, Martin Votřel, Tereza Vaňková / 2015
investor: Nemocnice Třebotov a.s.

Úkolem návrhu bylo doplnit funkci areálu nemocnice. V areálu je provozována léčebna dlouhodobě nemocných, jejíž provoz a údržbu celého areálu není schopen vlastník finančně zajistit. Doplnění funkčního využití by měla vlastníkovi areálu poskytnout prostředky pro udržení stávajícího modelu fungování areálu, včetně možnosti jeho užívání obyvateli obce. Funkční využití části řešených pozemků je navrženo změnit na plochu občanského vybavení, s bližším určením jako areál pro seniory. Tato plocha občanského vybavení je navržena podél hlavní průjezdné cesty areálem, která propojuje stávající objekty. Navrhovaná plocha je převážně na území s porostem náletové zeleně.

Hlavním principem urbanistického a architektonického návrhu bylo v maximální možné míře zachovat výjimečného génia loci lesoparku. Organická urbanistická struktura respektuje přírodní kvality areálu a přirozenou morfologii terénu ? důraz na minimalizaci kácení a terénních úprav. Cílem také bylo využití všech stávajících objektů v areálu, jejich urbanistické, prostorové a funkční propojení s novým organismem areálu. Navrhované objekty mají drobné měřítko a poskytují vysokou míru individuality a soukromí, avšak s možností využívání veškerých služeb areálu. V nově zastavovaných plochách byl záměr dosáhnout povahy lesního rekreačního areálu, nikoli příměstského satelitu. Nové komunikace mají minimální požadovanou průjezdnou šířkou pro jednosměrný provoz navržené jako lesní pěšiny vinoucí se lesoparkem a doplňující stávající síť vycházkových cest.