di5 architekti inženýři

BIM

BIM - Informační model budovy reprezentující fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání.

Hlavním zaměřením společnosti di5 architekti inženýři je navrhování staveb a to ve všech projektových fázích, od studie přes dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentaci až po realizaci stavby. U všech těchto etap zpracování dokumentace je aktivně využíván proces BIM projektování.

Pro úvodní fázi studie je navržen obecný model, ze kterého se generují jednotlivé půdorysy, řezy a pohledy a slouží také jako základní 3D pro tvorbu vizualizací. V této fázi jsou využívány především parametrické funkce modelování pro jednoduší editaci návrhu a systém tvorby variant pro možnost jejich prezentace klientovi. V rámci softwaru jsou tvořeny i prezentační brožury. Využíváme též 3D prezentaci návrhu pomocí formátu DWF, 3dPDF.

Pro větší celky a pro koncepce s opakujícími se částmi je již v úvodní fázi užíván princip 3D referencování do jednoho hlavního centrálního souboru (pro možnost práce na jednom souboru na více stanicích). Výhodou je rychlejší vznik i editace modelu a práce ve větším týmu. Do BIM modelu je importován 3D terén pomocí vrstevnic či přímého geodetického formátu.

V následujících fázích se uplatňují výše uvedené principy návrhu doplněné o možnosti automatických výkazů prvků a materiálu, o interaktivní tvorbu konstrukčních detailů. Možnosti BIM jsou nadále využity při tvorbě modelu pro statické výpočty a prostorové koordinace konstrukcí , detailů a technických a technologických zařízení.

Ve fázi realizace stavby je pak model průběžně aktualizován a jsou tím pádem k dispozici aktuální podklady pro provádění detailů, dílenských dokumentací, pro podrobnou kontrolu výstavby a pro potřeby marketingové dokumentace.

Sestavený BIM model je s výhodou využíván pro facility management a to i pro již existující stavby. Pro naše klienty využíváme web aplikaci BIM.POINT . Bim.Point je cloud on-line nástroj na efektivní práci se všemi informacemi o budově nebo stavbě. Bim.Point není pouhou prohlížečkou 3D modelu, zpřístupní uživateli veškeré informace o stavbě tabulkově přehlednou formou. BIM.POINT umožní data o stavbě intuitivně a maximálně efektivně číst, vyhledávat, třídit a exportovat. Můžete nad nimi vést vlastní evidenci informací a dokumentů připojených k jednotlivým stavebním prvkům.

V di5 architekti inženýři používáme následující BIM nástroje:
- Autodesk Revit Architecture
- Autodesk Revit Structure
- Artlantis Abvent Studio
- Autodesk Revit MEP
- Autodesk AutoCAD
- Autodesk Navisworks
- BIM.POINT


Pracujeme s univerzálními datovými formáty (IFC, NWC, NWD, DWF, DWG, DGN, 3dPDF atp.), s výstupními daty je tudíž možné pracovat ve většině současných softwarů.

 

Využití Autodesk Revit a BIM v praxi  - CAD Studio

BIM příručka czBIM - di5

Prezentace z veletrhu Památky 2013 - BIM pasportizace

Stáhnout leták o BIM - Navrhování staveb

Stáhnout leták o BIM - Památková péče

Stáhnout poster o BIM - Památková péče

 

Podílíme se na vývoji nové aplikace BIM.POINT

Spolupracujeme s organizací CzBIM