BIM a energetické úspory Konference CzBIM 12/2019

Jak souvisí BIM a digitalizace s úsporou energií? BIM a ekologie, energeticky šetrné budovy a digitalizace, energetické úspory v procesu výstavby a správy: to byla témata prvního ročníku odborné konference „BIM a energetické úspory“.

Souvislosti digitalizace a stavebnictví 4.0 se šetrnými budovami se věnoval ve svém odborném příspěvku Petr Matyáš. Připomněl, že propracovaný BIM model napomáhá ke snižování energetické náročnosti budov a tedy i nákladů, a to jak ve fázi přípravy projektu, realizace stavby, tak při provozování. Tomáš Kračinovský, BIM manager partnerské společnosti Bim.Point prezentoval praktický příklad realizace s využitím digitalizace, kde poukázal na důležitost pracování s BIM již od první fáze projektu.

Začala stavba Kay River Lofts Jsme o kousek blíž k digitalizaci
single.php