Obchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1124.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1125.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1126.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1127.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1128.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1129.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1130.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1131.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1132.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1133.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1134.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1135.jpgObchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava 1136.jpg

Obchodně-zábavní centrum BORY MALL, Bratislava

návrh: Massimiliano FUKSAS Architects, Itálie
generální projektant: Helika a.s.
projekt statiky (pouze vybrané dilatace): di5 / Jan Volejník, Jakub Čejka / 2013
realizace: 2013-2014
investor: Bory Mall a.s.


Objekt dle návrhu italského ateliéru architekta Massimiliana Fuksase bude sloužit jako nákupní centrum spojené se zázemím pro volnočasové aktivity a bude součástí nově budované městské čtvrti Bory v Bratislavě.
Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet s jedním podzemním podlažím, sníženým přízemím a dvěma nadzemními podlažími. Objekt je založen za železobetonové základové desce tl. 400 mm podporované vrtanými pilotami. Vodorovné konstrukce tvoří stropní desky o tloušťce 240 mm a 480 mm s viditelnými hlavicemi tloušťky 480 mm v místě sloupů. Součástí stropní konstrukce jsou nepředpjaté železobetonové stropní trámy a dodatečně předpjaté stropní trámy. V nadzemích podlažích jsou stropní desky po obvodě zesíleny ztužujícími železobetonovými trámy. Svislé nosné konstrukce tvoří sloupy (kruhového, čtvercového, obdélníkového a také atypického nepravidelného průřezu), ztužující stěny, schodišťová a výtahová jádra a v podzemním podlaží obvodové stěny. V základové desce a stropech jsou řešeny prohlubně, jímky, prostupy a instalační šachty pro umístění eskalátorů, travelátorů, výtahů a TZB. Konstrukce základové desky a podzemní obvodové stěny tvoří vodonepropustnou konstrukci tzv. "bílé vany".
Vzhledem k velikosti objektu je konstrukce rozdělena na nezávislé dilatační celky. Pro omezení smršťování jsou navrženy smršťovací pásy.
Hlavním úkolem di5 bylo na vybraných dilatací řešení statického výpočtu vodorovných konstrukcí a vypracování podrobných výkresů výztuže svislých a vodorovných konstrukcí.

Plocha vodorovných konstrukcí vyztužovaných v di5: 45 203 m2
Množství betonářské výztuže v železobetonových konstrukcích vyztužovaných v di5: 2075 tun

Výpočtový model byl vytvořen v programu Scia Engineer.
Výkresy výztuže jsou vypracovany v programu Recoc.