bydlení Dobřichovice 933.jpgbydlení Dobřichovice C:\fakepath\foto4.JPGbydlení Dobřichovice C:\fakepath\sand-beach-ocean-1293753-l.jpgbydlení Dobřichovice 932.jpgbydlení Dobřichovice 935.jpgbydlení Dobřichovice 936.jpgbydlení Dobřichovice C:\fakepath\SCHEM-3.jpgbydlení Dobřichovice 938.jpgbydlení Dobřichovice 939.jpgbydlení Dobřichovice 940.jpgbydlení Dobřichovice 941.jpgbydlení Dobřichovice 942.jpgbydlení Dobřichovice C:\fakepath\2np.jpgbydlení Dobřichovice 945.jpgbydlení Dobřichovice 946.jpgbydlení Dobřichovice 947.jpg

bydlení Dobřichovice

návrh: di5 / Martin Votřel, Aga Szóstko-Budzińska  / 2009
investor: Altstaedter Investments, a.s.
náklady: cca 340 mil. Kč
ocenění: 1. místo ve vyzvané architektonické soutěži


Pozemek se nachází na okraji obce Dobřichovice, v krajině modelované tokem řeky Berounky. Okolní zástavba má rozvolněný charakter solitérních vil na relativně velkých pozemcích. Záměrem investora je výstavba souboru bytových domů s kapacitou cca 150 bytů ? tedy hmoty vymykající se měřítku okolních staveb. Proto navrhujeme dům, který je spíše součástí krajiny a jejího měřítka než součástí okolní zástavby.

Stejně jako okolní krajina, je i tvar objektů definován modelováním výchozí hmoty proudnicemi řeky Berounky. Tímto způsobem vytváříme tři organicky tvarované objekty bytových domů, mezi nimiž přirozeně vznikají podobně utvářené prostory. Prostor blíže k hlavní komunikaci je navržen jako veřejný, s komerčními plochami navazujícími na parter a plynulou křivkou plánované cyklostezky. Ostatní prostory jsou polosoukromé se zahradami a zklidněnými obslužnými komunikacemi.

Nejnižší podlaží, částečně zahloubené do klesajícího terénu, je využito pro parkování vozidel. Další podlaží jsou pak vyhrazena převážně malometrážnímu bydlení, pouze v parteru ve veřejné části prostoru jsou umístěny komerční plochy. Objekty jsou poskládané z modulů s jednotnou šířkou a výškou, hloubka modulů je variabilní a umožňuje tak větší pestrost nabízených bytů a zároveň dosažení organického tvaru celého objektu. Tímto způsobem je zajištěna investorem požadovaná opakovatelnost a současně citlivá integrace do krajiny. Odskoků mezi jednotlivými moduly je využito pro tvorbu bohatě ozeleněných střešních teras, které efekt splynutí objektů s krajinou dále podporují.