Černá růžeČerná růžeČerná růžeČerná růže

byt v Černé Růži

návrh: di5 / Martin Votřel / 2009
projekt: di5 / Martin Votřel, Tomáš Minka / 2009
realizace: 2009-2010
investor: soukromá osoba
náklady: neuvedeny


Principem návrhu je doplnění historických konstrukcí nově vkládanými elementy, které zajistí splnění požadavků na soudobé luxusní bydlení, aniž by ubraly na autentičnosti a velkorysosti bytu v jedinečné historické budově v centru Prahy.

Interiéru dominuje bílá barva sjednocující původní a nové konstrukce a umocňující velkorysé prostorové řešení bytu. Stávající konstrukce a výplně otvorů jsou renovovány či nahrazeny replikami. Nově vkládané konstrukce mají podobu lesklých kompaktních hmot, na povrchu bílých, uvnitř trávově zelených. Průřezy těmito hmotami - průchody mezi místnostmi a úložné prostory - obnažují zelený vnitřek a dávají interiéru výrazný barevný akcent, přirozeně prostupující všemi prostory bytu.

Staré a nové je v interiéru jednoznačně odlišeno, funguje však ve vzájemném respektu a harmonii, nikoli v prvoplánovém kontrastu.