Architekti di5 ve Vídni

Sedmičlenný tým architektů vyrazil načerpat inspiraci za hranice. Architektonickými magnety hlavního města Rakouska pro nás byly bytová čtvrť Seestadt a kampus Univerzity ekonomiky a podnikání Vídeňské univerzity.

V blízkosti zábavního parku Prater jsme navštívili nové centrum studentského života, jehož stavby jsou dílem světových architektonických kanceláří.  Kampus Vídeňské univerzity s budovami mj. od Zahy Hadid, ateliéru BUSarchitektur a sira Petera Cooka byl otevřen v roce 2013 a jeho výstavba je rozhodně jednou z významných realizací jak rakouské, tak i evropské současné moderní architektury.

Návrhy bytových komplexů jsou aktuálně  základním stavebním kamenem  naší tvorby, a tak jsme nemohli vynechat městskou části Seestadt Aspern a okouknout aktuální vídeňskou bytovou výstavbu. Na okraji Vídně, na celkové ploše 2,4 miliónu čtverečních metrů, jsme prozkoumali a otestovali obytný a pracovní prostor pro 40 000 lidí.

Cestou zpět jsme moderní architekturu naředili trochou historie a stavili jsme se v archeologických nalezištích na svazích vápencového hřebene Pálavy  v Archeoparku Pavlov. Super víkend to byl, těšíme se zase na příště.

Kopeme v BIM CUP 2019 Časopis Development news 1/2018
single.php