Domov pro seniory 270.jpgDomov pro seniory 271.jpgDomov pro seniory 273.jpgDomov pro seniory 272.jpg

domov pro seniory v Louňovicích

architektura: di5 / Aga Szóstko-Budzińska, Jana Nováková, Eva Rybníčková / 2007
projekt: di5 / Simona Losmannová, Jan Volejník / 2008
investor: obec Louňovice
náklady: neuvedeny


Předmětem projektu je víceúčelový objekt na pozemku bývalé Baťovny v Louňovicích. Zadáním jsou malometrážní bezbariérové byty pro starší občany, příležitostná ordinace lékaře a sál či klubovna pro cca 50 lidí, který by bylo možno využívat i pro účely obce. Návrh respektuje vzrostlé stromy na pozemku, které vytváří nezaměnitelnou atmosféru. Objekt je bezbariérový, a to tím nejjednodušším způsobem - jsou to přízemní objekty s lehkou střechou, u kterých zcela odpadne budování schodišť a vodorovných nosných stropů.

Urbanistické řešení
Pozemek leží podél hlavní obecní silnice, je převážně severojižně orientovaný. Ze severní strany přiléhá k pozemku mateřské školy a dále přes její zahradu na malý lesopark, z východu je ohraničen nízkou budovou hospody, ze západu je zmiňovaná Obecní ulice, z jihu přiléhá k vedlejší komunikaci . Uprostřed pozemku a v severní části jsou vzrostlé stromy, převážně lípy, dále javor a vzrostlá magnolie. Díky těmto stromům je v návrhu severní část pozemku věnována klidovým provozům, tedy bydlení pro seniory se zahradou, a jižní část, přístupná od křižovatky k hospodě, spíše rušnějším provozům, které navíc mohou být přístupné přímo zvenčí nezávisle na bytech pro seniory - sál či klubovna, ordinace, zázemí pro docházející sociální pracovníky apod. Zahrada u obou variant je navržena jako přístupná, na noc však z bezpečnostních důvodů uzaviratelná. Vzhledem k přirozeně rostlé okolní zástavbě je tvar objektů rovněž neformální, přirozeně a nenásilně zapadající do okolí, tvořeného jak okolními domy, tak vzrostlými stromy.

Architektonické řešení
Objekt je koncipován jako kompletně jednopodlažní, pavilonová zástavba, které se vine pod stromy jako had, je nenápadná a nerušící, útulná. Jižní křídlo je věnováno sálu/klubovně, otevřené k ulici, zázemí a ordinaci, navazují, jak korálky navlečené na komunikační -chodbě-, jednotlivá křídla s byty. Každá část je orientována jinak, má svoje dílčí sousedské soukromí, ovšem všechny byty jsou propojeny chodbou, zimní zahradou. Konstrukční řešení je důsledně z přírodních materiálů - dřevěné obložení a rámy oken, přesahy střech a střešních trámů, stavba by se měla mezi stromy -vznášet-. Vzhledem k členitosti půdorysu a jednoduchému konstrukčnímu modulu je možno libovolně volit rozhraní mezi etapami výstavby, není třeba brát ohled na nosné vodorovné stropy, výtahy, schodiště, pouze přidávat jednotlivé sekce za sebou.