dostavba areálu Philip Morris - projekt statiky 653.jpgdostavba areálu Philip Morris - projekt statiky 654.jpgdostavba areálu Philip Morris - projekt statiky 655.jpgdostavba areálu Philip Morris - projekt statiky 656.jpgdostavba areálu Philip Morris - projekt statiky 657.jpgdostavba areálu Philip Morris - projekt statiky C:fakepathP1070370.jpgdostavba areálu Philip Morris - projekt statiky 660.jpgdostavba areálu Philip Morris - projekt statiky 659.jpgdostavba areálu Philip Morris - projekt statiky 661.jpgdostavba areálu Philip Morris - projekt statiky 662.jpgdostavba areálu Philip Morris - projekt statiky 664.jpgdostavba areálu Philip Morris - projekt statiky 663.jpg

dostavba areálu Philip Morris - projekt statiky

projekt statiky: di5 / Jan Volejník, Petra Vaňková / 2009
realizace: 2010
investor: Philip Morris a.s. ČR
náklady: cca 30 mil. Kč


Vrátnice
Nosná konstrukce zastřešení vrátnice je navržena jako ocelová. Je tvořena ocelovými vaznicemi IPE 270 v osové vzdálenosti 650 - 1100 mm. Ocelové vaznice jsou podepřeny přes ocelové průvlaky. V místě průjezdu je navržen ocelový průvlak IPE 330 podepřený dvojicí trubkových sloupů - 194 mm. V samotné budově vrátnice jsou navrženy průvlaky z jeklů 180/180, které jsou podepřeny sloupky z jeklů 150/150 a 180/180. Mezi ocelovými sloupy a ve střešní rovině je navrženo zavětrování. Ocelové sloupy jsou založeny na pasech.

Přístřešek
Nosná konstrukce přístřešku je navržena jako ocelová. Jedná se o třílodní halovou konstrukci. Hlavní loď je zastřešena příhradovými vazníky. Vazníky jsou navrženy jako trubkové na rozpětí 10,5 m. Osové vzdálenosti vazníků jsou 6 m. Vazníky jsou uloženy na trubkové sloupy přes ocelové UPN profily, které zároveň zajišťují podélné ztužení haly. Boční lodě jsou zastřešeny pomocí ocelových IPE konzol, které jsou vykonzolovány z trubkových sloupů. Na příhradových vaznících a vykonzolovaných IPE konzolách jsou uloženy ocelové vazničky IPE, na kterých je přikotven trapézový plech. Halová konstrukce je ve střešní a svislé rovině zavětrována.