Inovační a tréninkové centrum logistikyInovační a tréninkové centrum logistikyInovační a tréninkové centrum logistikyInovační a tréninkové centrum logistikyInovační a tréninkové centrum logistikyInovační a tréninkové centrum logistikyInovační a tréninkové centrum logistikyInovační a tréninkové centrum logistikyInovační a tréninkové centrum logistikyInovační a tréninkové centrum logistikyInovační a tréninkové centrum logistikyInovační a tréninkové centrum logistiky

Inovační a tréninkové centrum logistiky ŠKODA AUTO

návrh: Mgr. art. Michal Sporina a Ing. arch. Štefan Onofrej

dopracování návrhu a projektová dokumentace: di5 / Ing. Pavel Běloušek, Ing. Johana Hanulíková, Ing. Filip Hegner, Ing. arch. Marián Ján, Ing. Václav Klíma, Ing. arch. Ivan Kovařík, Ing. Ingrid Sengerová / 2017

investor: ŠKODA AUTO a.s.
 

Objekt ITCL je navržený jako nová stavba výukového centra včetně související technické a dopravní infrastruktury. Inovační a tréninkové centrum logistiky bude využíváno pro prezentační a výukové programy inovačních technologií, výrobků a materiálů v oblasti logistiky automobilového průmyslu, jde o stavbu halového typu s vestavěným podlažím technického a sociálního zázemí. Zaměření na technologické inovace se propisuje  do základního hmotového pojetí ITCL, objemově jednoduchý základní kvádr je v místě vstupního travé rozdělený kontrastní dynamickou prosklenou strukturou krystalu (běžné myšlení se zábleskem nápadu). Výrazově technicky přesně definovaný rastr hliníkového obvodového pláště je na části jihovýchodního nároží ITCL organicky doplněný vertikálními kaskádovými zelenými stěnami živých rostlin. Motiv ekologického přístupu k inovacím a technologiím se v náznaku promítá návazností venkovního stromořadí, podél jižní pěší trasy od parkovišť, s pomyslným prodloužením jeho linie až do interiéru ITCL proskleným krystalem v podobě vzrostlé interiérové zeleně v kontejnerech.