di5 architekti inženýři

Inženýrská činnost

di5 architekti inženýři zajišťuji pro své klienty všechny služby spojené s veřejnoprávním projednáním projektů. Zároveň si uvědomujeme důležitost realizační fáze pro úspěch projektu. Naši odborníci dohlíželi na výstavby rodinných domů či administrativních budov a spolupracovali na rozsáhlých rekonstrukcích.

  • získání předběžných stanovisek rozhodujících veřejnoprávních orgánů
  • veřejnoprávní projednání všech stupňů dokumentace staveb
  • zajištění vydání příslušných rozhodnutí
  • žádosti o úpravy a změny územních plánů
  • technické a autorské dozory staveb
  • kontrola staveb z hlediska prostavěných finančních prostředků
  • zajištění kolaudace a uvedení stavby do provozu