di5 architekti inženýři

IT

V současné době hrají při práci projektantů klíčovou roli CAD a BIM systémy, projekční návrhový software a kancelářský software všeobecně.

Disponujeme širokým softwarovým vybavením pro projektování:

- Autodesk Revit Architecture
- Autodesk Revit Structure
- Autodesk Revit MEP
- Autodesk AutoCAD
- Autodesk Navisworks
- Autodesk 360 - cloud služby - Rendering, Green Building Studio, Energetické analýzy
- Recoc
- Scia Engineer
- Fine
- SketchUp
- V-Ray
- Artlantis Abvent Studio
- MS Office
- MS Project
- Adobe Design CS3 - Photoshop, Indesign
- BIM.POINT
 

di5 architekti inženýři významně investují do systémů, jak pro digitální zpracování návrhů, analýz a výkresové dokumentace, tak do komunikačních systémů a systémů podnikového řízení. Využívají veškerý technologický potenciál pro podporu všech oblastí práce.

V oblasti tvorby grafiky a DTP využíváme nástroje komplexního balíku Adobe Design CS3. Pro specializované návrhy a výpočty v oblasti statiky konstrukcí využíváme FEM nástroje konečných prvků Scia a Fine a pro tvorbu konstrukční dokumentace nástroj Recoc.

Naše infrastruktura je postavena na plně propojených systémech Windows a Linux s několika vlastními servery HP a DELL s Microsoft Small Business Server.

Výkresy CAD a další soubory jsou uloženy výhradně na centrálním souborovém serveru, který je přístupný ze všech pracovních stanic, což zjednodušuje přístup k datům a jejich zálohování a umožňuje plně týmovou spolupráci. Dislokovaná pracoviště jsou schopna se plně připojit na podnikovou síť.

Pro spolupráci s klienty a externími specialisty využíváme vlastní webovou aplikaci pro výměnu datových souborů di5-DataSklad. Pro online sdílení BIM modelů jednotlivých projektů ve fázi návrhu, využíváme databázovou technologii Autodesk Revit Server.

di5 architekti inženýři nejsou jen uživateli výše uvedených softwarů, ale navíc se sami aktivně podílejí na jejich rozvoji.

Společnost di5 architekti inženýři funguje od roku 2005 jako Microsoft Partner. Naše firma vyvíjí integrovaný doplněk do Microsoft Outlooku - TRIK-na-OUTLOOK. TRIK eviduje veškerou emailovou a papírovou korespondenci i datové soubory a udržuje v nich pořádek. Aplikace je postavena na technologii MS SQL databáze a MS.NET.
V rámci vlastního vývoje produktů realizujeme drobné aplikace v jazyce AutoLISP pro AutoCAD. Pro vnitřní firemní řízení vyvíjíme informační systém FITO na platformě databáze MS SQL ve formě webové PHP aplikace. V di5 vytváříme v rámci návrhů plnohodnotný model, který lze velmi dobře využívat po celou dobu životnosti objektu po dokončení výstavby. Pro naše klienty využíváme web online aplikaci BIM.POINT, která jim umožní čerpat výhody BIM modelů naplno a to nejen ve fázi projektování. Pro všechny vlastníky staveb je důležité mít stále k dispozici ?živý? BIM model se všemi informacemi vnesenými na začátku projektantem, doplněnými v průběhu výstavby dodavatelem a následně správcem budovy. K tomu je zapotřebí nástroj, který vám interpretaci těchto informací podá jednoduše, přehledně, jak jste zvyklí, a přizpůsobí se vašim požadavkům. A právě toto je BIM.POINT.

Od roku 2013 působí naše společnost jako kolektivní člen organizace CzBIM, která se dlouhodobě věnuje problematice Informačního modelu budovy (BIM) nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi.

Společnost di5 vyvíjí postupy, jak aktivně využívat BIM model objektu (ať již stávajících či navrhovaných) pro facility management a jak s modelem budovy pracovat tak, aby byl efektivně využitelný ve všech fázích fungování objektu. Při této činnosti spolupracujeme s předními českými specialisty na BIM technologii na platformě AutoCAD Revit.