di5 architekti inženýři

Komplexní služby

Při řešení projektů vždy vycházíme ze specifických podmínek jednotlivých projektů a potřeb klienta. Průběžně se seznamujeme se soudobými postupy a využíváme je k zajištění efektivního, hospodárného a esteticky zajímavého výsledku, který splní potřeby a představy investora i budoucích uživatelů. di5 architekti inženýři zajišťují ve spolupráci se specialisty projekty pro všechny stupně projektové dokumentace (územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí projekt).

Poskytované služby:

 • vedení projektů
 • studie využití území a prostoru
 • urbanistické studie
 • architektonické návrhy
 • inženýrská činnost
 • projekty stavební a statické
 • projekty a koncepce technického zařízení budov
 • spolupráce při výběru dodavatele
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • pasportizace stávajícího stavu, podklady pro CAFM
 • technické a statické posudky objektů
 • autorský dozor a technický dozor investora
 • value engineering
 • BIM proces životního cyklu budovy
 • interiérový design
 • zahradní a krajinná tvorba
 • vizualizace
 • grafika, animace, modely

 

Soubory ke stažení