letní cvičiště Louny C:fakepathVýkres - 01 - koncepční studie využitelnosti.jpgletní cvičiště Louny 1405.jpgletní cvičiště Louny 1406.jpgletní cvičiště Louny 1407.jpgletní cvičiště Louny 1408.jpgletní cvičiště Louny 1409.jpgletní cvičiště Louny 1410.jpgletní cvičiště Louny 1411.jpgletní cvičiště Louny 1412.jpgletní cvičiště Louny 1413.jpgletní cvičiště Louny 1414.jpgletní cvičiště Louny 1415.jpg

letní cvičiště Louny

návrh: di5 / Martin Votřel, Tereza Vaňková, Jana Kusbachová, Lucie Procházková, Michael Egly / 2015


Motto: Navrhnout areál tak, aby návštěva byla originálním zážitkem pro každého, nikoli jen pro sportovce, aby samotný průchod či průjezd byl zajímavý a zábavný

Proudění lidí:
důležité je proudění lidí prostorem parku. V celém areálu navrhujeme různé typy průchozích i okružních cest pro různé způsoby pohybu - chůze, běh, parkour, klouzání..., na kole, koloběžce, tříkolce, odrážedle..., na skateboardu, longboardu, bruslích...

Ostrovní hřiště:
mezi cestami přirozeně vznikají ostrovní plochy, na které umisťujeme kolektivní sporty a aktivity nevyžadující pohyb po celém areálu.

Různé výškové úrovně:
maximálně pracujeme se stávající morfologií terénu, kterou v návrhu dále dotváříme a rozvíjíme. Výškových rozdílů v areálu využíváme pro aktivity využívající sklonu terénu, ale také pro princip hlediště/jeviště, který se objevuje opakovaně v celém areálu.

Modelace povrchu:
zpevněné i nezpevněné plochy areálu jsou promyšleně modelovány pro optimální využití jednotlivými aktivitami a zábavný pohyb po areálu.

Využití stávající zeleně:
zachováváme a do návrhu zapojujeme naprostou většinu stávajících stromů, které jsou nedílnou součástí génia loci, formálně i pohledově vymezují prostor areálu a přispívají k jeho lepšímu mikroklimatu.

Zapojení stávajících objektů:
v koncepční rovině je řešeno zapojení stávajících stavebních objektů - přesun a rozšíření stávající kuželny a úpravy a dostavba sportovní haly s návrhem nové lezecké stěny a zázemím pro potřeby navrhovaného areálu.

Práce s vodou:
jelikož se jedná o letní cvičiště, zapojujeme do kompozice areálu několik vodních prvků, které v nejteplejších dnech poskytnou návštěvníkům vítané osvěžení. Prvky jsou navrženy a tvarovány tak, aby umožňovaly zapojení do pohybových aktivit v parku - projíždění, brouzdání, klouzání... 

Vstupy a vhledy do areálu:
v souladu s požadavky objednatele je areál nadále koncipován jako uzavíratelný, nicméně se v návrhu rozvíjíme možnosti vstupů a vhledů do areálu a umožňujeme areálem průchody ve více směrech pro intenzivnější zapojení do organismu města.