Pevný základ každého projektu

Autorizovaní statici jsou členy projektového týmu již od prvních fází návrhového procesu. Cílem je čistá, jednoduchá a snadno proveditelná nosná konstrukce s jednoznačným statickým působením. Máme rádi výzvy, které konstrukcím přináší současná moderní architektura. Odpovídáme na ně kreativním přístupem, využitím moderních technologií a sledováním aktuálních trendů.

Zajišťujeme i samostatné projekty a statické posudky nosných konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby s možností zpracování statických zakázek na míru.

Pasportizace BIM Poradenství
page.php