návrh zahrady u novostavby rodinného domu v Černošicích 256.jpgnávrh zahrady u novostavby rodinného domu v Černošicích 253.jpgnávrh zahrady u novostavby rodinného domu v Černošicích 254.jpgnávrh zahrady u novostavby rodinného domu v Černošicích 255.jpgnávrh zahrady u novostavby rodinného domu v Černošicích 257.jpg

návrh zahrady u novostavby rodinného domu v Černošicích

návrh: di5 / Eva Rybníčková / 2010
realizace: 2011
investor: soukromá osoba
náklady: neuvedeny


Pozemek leží v nové zástavbě rodinných domů moderního charakteru v obci Černošice jihozápadně od Prahy.
Návrh vychází z požadavků investorů na:

  • odclonění prosklených ploch domu pohledům ze sousedních pozemků a z ulice
  • na přírodní a rozvolněný vzhled zahrady
  • na přehledné a funkční řešení s klasickými, ne pouze okrasnými zahradnickými prvky - zeleninová zahrádka, jedlé ovoce, kompost
  • na umístění badmintonového hřiště

Zahrada je koncipovaná jako "jedlá". Nejsou zde navrženy žádné jedovaté rostliny, naopak většina plodů rostlin je vhodná k přímé konzumaci nebo dalšímu zpracování. Dominantním prvkem v této zahradě je ovocný sad, navržený v jihozápadním rohu pozemku. Ke stávajícímu ovocnému stromu je v pravidelném trojsponu 5x5m doplněno 6 dalších ovocných odrůd. V pozadí u jižního a západního plotu a dále volně v trávníku pod stromy jsou navrženy tradiční trvalky s výraznými květy vhodnými k řezu - pivoňky, udatna, záplevák a rozrazil. U západního plotu, ve stínu zídky u zahradního domečku, jsou stínomilné trvalky. U jižního plotu, skryty pohledům od terasy domu, jsou navrženy ostružiní a maliní.
Za parkováním a garáží je skryto badmintonové hřiště se zátěžovým trávníkem. Hřiště je od ulice odcloněno linií šeříků, v jihovýchodním rohu pozemku je navržen ořešák a jako výrazný jarní akcent zlatice. Dále u plotu, jako akcent u vjezdu a uzavření pohledu na hřiště z ulice, je navržena komule Davidova, která v srpnu převezme štafetu kvetení po šeřících. Jižní oplocení je lemováno keři rybízů. Garáž a parkování je olemováno opěrnou zídkou, na které bude provedena opěrná konstrukce pro pnoucí rostliny. K ní bude vysazeno cca 7 rostlin révy vinné. Podsadba vinné révy bude z bujných květin vhodných k řezu a snášejících slunce - levandule, orlíčky, echinacea, rozchodníkovec, rožec, šanta.
Záhon u terasy je koncipován jako efektní. Rostliny byly zvoleny kyselomilné, může tudíž být dlouhodobě mulčován jehličnatou borkou. Jako dominantní je zde pomalurostoucí jedle korejská (vánoční stromek) a rododendron, doplněny jsou poléhavými skalníky s výplní skalkovými trvalkami a keříky brusinek a borůvek. Mezi výsadbami jsou pro snazší údržbu umístěny šlapáky. K pergole nad terasou je osazena aktinidie. V létě svým olistěním zajistí terase stín, navíc má chutné plody.
Na ose průchodu mezi domem a garáží, kryjící pohled na zahradní domeček při pohledu z terasy, je vysazen okrasný strom - sloupovitá sakura Amanogawa. Tatáž sakura je navržena vysadit před slepou fasádu domu do ulice. Obě budou v dominantní pozici při příchodu do domu promítat běh ročních období - růžové květy na jaře, lesklé zelené listy v létě, oranžové listy na podzim a zajímavou texturu a borku v zimě. Zahradní domeček je dále kryt pnoucí růží. V severozápadním rohu pozemku je terasová zeleninová zahrádka. Podél plotu na severu pozemku jsou osazeny neprostupné keře - lísky, hlohyně - a dva stromy, moruše a jeřabina. Proti výhledu z okna schodiště je umístěn drobný akcent, purpurová líska největší. Severovýchodní plot je kryt kvetoucími keři s podsadbou jalovcem.