Nové centrum MČ Praha Velká Chuchle 743.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle C:fakepathh2._Temporary kopie.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle 728.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle 729.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle 730.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle 732.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle 733.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle C:fakepath3.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle 735.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle 736.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle 737.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle 742.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle C:\fakepath\01 1 _ Výkres kopie.jpgNové centrum MČ Praha Velká Chuchle 741.jpg

new district Velka Chuchle

design: di5 / Martin Votřel, Tomáš Lohniský / 2010
investor: MČ Praha Velká Chuchle
total costs: 160 mil. Kč


Sídelní útvar Velká Chuchle je definován dvěma základními faktory, geomorfologickým tvarem údolí potoka Vrutice a měřítkem a uspořádáním vesnického rostlého urbanizmu. Díky syntéze těchto dvou faktorů lze do dané lokality umístit objekty, které by svou náplní i kompozicí dokázaly vytvořit kvalitní veřejné prostory městského charakteru a přitom by místní strukturu hmotově neohrozily. Vzniká tak částečně amorfní krajinné formování, které je rozčleněno systémem uliční sítě zmiňované struktury a doplněné o hlavní veřejný prostor. Nefunkční stávající ?náměstí? návrh řeší jako součást hmotové kompozice s důrazem na důstojné zapojení pomníku a vytvoření náležité hierarchie jednotlivých veřejných prostorů.

Hlavním principem návrhu je syntéza drobného měřítka původního sídla a velkého měřítka chuchelského údolí. Základní objem nové zástavby je půdorysně definován obvodem řešené lokality, kde výškově navazuje na podlažnost stávající zástavby a v centrální části je navýšen, tak aby vytvářel přirozenou gradaci městského centra. Tento amorfní objem je načleněn zakřivenými liniemi vycházejících ze samotného tvaru údolí a systémem pěších průchodů navazujících na sídelní strukturu. Tato syntéza vytváří hmotovou kompozici, která je primárně definována jednotlivými veřejnými prostory a samotné objekty nevytvářejí již svou vlastní hierarchii a lokalitě nedominují. Návrh přenáší hlavní veřejný prostor do těžiště lokality a ruší jeho vazbu na hlavní komunikaci, která je silně zatížená dopravou.

Kompozice hmot vychází ze samotného urbanistického konceptu a objekty jsou tak poměrně zajímavě formovány již v základních tvarech. Tento předpoklad dává vzniknout jednoduchým objemům, které není potřeba dále výrazně členit. Vzhledem k pozici ve středu údolí bude objekt značně exponován pro pohledy shora a návrh počítá s užitím extenzivních zelených střech.