Novinky

Pilotní pasportizace

 V rámci projektu Centrální registr administrativních budov ("CRAB"), který byl realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ("ÚZSVM") za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, bylo di5 vybráno jako dodavatel pilotní pasportizace vybraných staveb. Projekt byl k 17.10.2012 úspěšně dokončen a předán objednateli.