Novinky

Využití Autodesk Revit a BIM v praxi

Jak di5 využívá BIM technologie projektování, software Autodesk Revit a služby firmy CAD Studio pro zefektivnění práce? Podívejte se na video s Petrem Matyášem.

Fórum českého stavebnictví 2015

BIM není přínosem pouze pro výstavbu, ale i pro provoz budov - další rozhovor na téma BIM s Petrem Matyášem vznikl na Fóru českého stavebnictví 2015. 

Rekonfigurace ZS O2 ČR

Naši statici posuzovali zatížení nových antén LTE na stávající ocelové konstrukce anténních nosičů. Součástí statického posouzení byl v případě nevyhovujícího stavu návrh sanace popř. výměny nosiče za nový.

 

Cena FM Awards 2014 - Projekt roku

Sdružení di5-IKA, di5 architekti a inženýři s.r.o.a IKA DATA spol. s r.o. - Koncepce nasazení BIM pro ČSOB
ČSOB chce vedle svého sídla - NHQ v Radlicích postavit novou budovu, zatím nazývanou SHQ. Výstavba této budovy včetně fází užívacích bude využívat metodiky BIM. K ověření metodiky BIM a použití modelu, jako zdroje dat pro CAFM systém, je použito vytvoření BIM modelu existující budovy NHQ a její import do Archibusu. Zkušenosti z tvorby koncepce a praktického využití dat v modelu a synchronizace dat BIM s CAFM, jsou součástí tohoto projektu.