Obytný areál Dobříš - projekt statiky 613.jpgObytný areál Dobříš - projekt statiky 611.jpgObytný areál Dobříš - projekt statiky 609.jpgObytný areál Dobříš - projekt statiky 610.jpgObytný areál Dobříš - projekt statiky 612.jpgObytný areál Dobříš - projekt statiky 608.jpgobytný areál Dobříš - projekt statiky C:\fakepath\DSCN9875.JPGobytný areál Dobříš - projekt statiky 922.jpgobytný areál Dobříš - projekt statiky 923.jpgobytný areál Dobříš - projekt statiky 924.jpgobytný areál Dobříš - projekt statiky 925.jpgobytný areál Dobříš - projekt statiky 926.jpgobytný areál Dobříš - projekt statiky 927.jpgobytný areál Dobříš - projekt statiky 928.jpg

obytný areál Dobříš - projekt statiky

projekt statiky: di5 / Jan Volejník, Tomáš Minka / 2004-2007
realizace: 2007-2008
investor: Bydlení Dobříš s.r.o.
náklady: 250 mil. Kč


Stavební objekt E obytného komplexu v Dobříši je devítipodlažní nepodsklepená budova hotelu s přilehlou restaurací. Jedná se o železobetonovou konstrukci s nosnými stěnami a sloupy. Objekt je založen na základové desce, která je uložena na pilotách. Rozšíření objektu v 1.np je plně konstrukčně oddilatováno a založeno na plošných základech - pasech.