obytný soubor Cihelna - projekt statiky 616.jpgobytný soubor Cihelna - projekt statiky 617.jpgobytný soubor Cihelna - projekt statiky 618.jpgobytný soubor Cihelna - projekt statiky 621.jpgobytný soubor Cihelna - projekt statiky 619.jpgobytný soubor Cihelna - projekt statiky 620.jpgobytný soubor Cihelna - projekt statiky C:\fakepath\momenty kopie kopie.jpgobytný soubor Cihelna - projekt statiky 622.jpgobytný soubor Cihelna - projekt statiky C:\fakepath\momenty 2 kopie.jpg

obytný soubor Cihelna - projekt statiky

projekt statiky: di5 / Jan Volejník, Petra Vaňková / 2009-2011
investor: VIVUS Uhříněves s.r.o.
náklady: cca 2 mld. Kč


Jedná se o novostavbu obytného souboru Vivus Uhříněves - objekty A, B, C, K, L, M. Objekty mají 1 podzemní podlaží a 5 - 6 nadzemních podlaží. Konstrukční systém je kombinovaný. V podzemním podlaží jde o kombinaci sloupového a stěnového systému, v nadzemních podlažích jde o kombinovaný stěnový systém. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Svislé nosné konstrukce podzemního podlaží a částečně nadzemních podlaží jsou železobetonové monolitické. Zbylé svislé nosné konstrukce jsou zděné z betonových tvárnic. Objekty budou založeny na železobetonové monolitické základové desce tl. 400 mm podporované vrtanými pilotami. Základová deska bude spolu s obvodovými stěnami podzemního podlaží tvořit vodonepropustnou konstrukci bílé vany.