obytný soubor River Garden Praha 1417.jpgobytný soubor River Garden Praha C:fakepathgenze .jpgobytný soubor River Garden Praha 1418.jpgobytný soubor River Garden Praha 1419.jpgobytný soubor River Garden Praha 1423.jpgobytný soubor River Garden Praha 1422.jpgobytný soubor River Garden Praha 1421.jpgobytný soubor River Garden Praha C:fakepathVI3.jpgobytný soubor River Garden Praha C:fakepathVI2.jpgobytný soubor River Garden Praha C:fakepathVI4.jpgobytný soubor River Garden Praha C:fakepathVI5.jpgobytný soubor River Garden Praha C:fakepathVI6.jpgobytný soubor River Garden Praha C:fakepathVI7.jpgobytný soubor River Garden Praha C:fakepathINT.jpg

obytný soubor River Garden Praha

návrh: di5 / Martin Votřel, Tereza Vaňková / 2015
 

Rivergardens Rezidence se nachází v části města Praha - Karlín. Lokalita je součástí nové výstavby v pásu území severně od Rohanského nábřeží v délce cca 450m, sahající od budovy River Diamond až po prodlouženou osu ulice Šaldovy. Směrem k Vltavě je území ohraničeno linií protipovodňové ochrany města. Součástí protipovodňové ochrany je také stavba hradidla, která je umístěna ve východní části pozemku. Šířka nově zastavovaného území je cca 150 m. Na takto vymezené území o rozloze cca 83 000 m2 byla zpracována celková koncepce rozvoje. Prodloužením koridoru ulice Thámovy se lokalita přirozeně rozděluje na dvě části - bloky (dvě etapy výstavby - Západ / Východ). Námi řešené území je umístěno ve východní etapě. Součástí této etapy je již postavena administrativní budova, která pomyslně chrání řešené objekty polyfunkčních domů před rušnou ulicí Rohanského nábřeží. Ze severu je lokalita otevřena k Vltavě vzdálené cca 100m. Západní hranice území sousedí s etapou Západ a východní část území bude navazovat na park.

Areál Rivergardens Rezidence tvoří čtyři polyfunkční objekty se severojižní orientací, vždy dva objekty jsou hmotově spojeny. Objekty mají dvě podzemní podlaží, které slouží jako garáže pro uživatele bytů a ateliérů, jejich návštěvy a pro komerční plochy. Budovy mají v průměru 7 nadzemních podlaží a jedno a více ustupujících. Převládá funkce bytová, která je doplněná funkcí veřejného vybavení - v přízemí jsou navrženy komerční prostory.
Navržený obytný soubor je v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí Rivergardens EAST a WEST a svou půdorysnou stopou umožnuje průchod skrz celé území. Situačně i hmotově jsou budovy navržena tak, aby svým objemem negativně nenarušovala okolí, ale dotvářela městskou zástavbu a zlepšila kvalitu okolního prostředí, které je zde v dnešní době zpustlé.
Komunikace pro pěší vedoucí středem území propojují obě lokality. Je zde navržena parková úprava se zelení, vodními prvky a odpočinkovou plochou pro trávení volného času. Projekt počítá jak s prodloužením ulice Thámova, tak ulice Šaldova pro zajištění dopravní obslužnosti území. V ulici Thámova i v ulici Šaldova jsou navržena parkovací stání, neslouží však pro potřeby navrhovaných objektů. Parkovací kapacity jsou zcela pokryty v podzemních garážích pod objekty.