di5 architekti inženýři

Pasportizace budov

Společnost di5 architekti inženýři se zabývá také profesionálním zpracováním zaměření a pasportizací skutečného stavu budov a objektů nejrůznějšího charakteru s využitím BIM (Building Information Model) reálného stavu objektů. 

Pasportizace budov

K zachycení současného stavu objektů (pasportizace budov, pasportizace objektů) využíváme veškeré dostupné metody zaměřování:

 • 3D laser scan - zachycení nevyšších podrobností, milimetrová přesnost měření
 • zaměřování totální stanicí, či nivelačními přístroji - velmi vysoká přesnost měření
 • laserové dálkové zaměřovače - centimetrová až milimetrová přesnost
 • běžná délková měřidla (metr, pásmo)
   

Jaké objekty zahrnujeme do pasportizace budov?

Zpracováváme zaměření (pasportizace budov) jak pro malé objekty, administrativní celky, tak pro velké technicko-hospodářské soubory. Výhod existence aktuální 3D dokumentace obhospodařovaných objektů je nemalé množství:

 • virtuální prohlídky stavby
 • podklad pro výběrová řízení na dodavatele technologie
 • kontrola a předcházení kolizím, zjednodušení projekční fáze - dostavby, přístavby
 • snadnější správa budov v návaznosti na další software (BIM-POINT, CRAB, EIRA, SAP atp.)

Co používáme k vyhotovení pasportizace budov?
Ke zpracovávání 3D modelů pro pasportizace budov používáme široké spektrum programů:

 • Autodesk Revit Architecture
 • Autodesk Revit Structure
 • Autodesk Revit MEP
 • Autodesk AutoCAD
   

Výstupní data po pasportizaci budov

Pracujeme s univerzálními datovými formáty (DWG, DWF, IFC atp.), s výstupními daty pasportizace budov je
tudíž možné pracovat ve většině současných softwarů.

Výsledkem pasportizace je 3D model. Pro představu shlédnout prezentaci: Opera-3D

Realizované pasportizace objektů

Naší zatím nejrozsáhlejší pasportizační akcí byla pasportizace 261 objektů v rámci projektu Centrální registr administrativních budov ("CRAB"), který byl realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ("ÚZSVM") za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. Předmětem této zakázky byl sběr dat 261 budov vybraných pro pasportizaci, dále zpracování sesbíraných dat a jejich příprava pro vložení do systému CRAB. Mezi zjištěnými daty jsou například informace o stáří objektů, jejich technickém stavu, energetické náročnosti a detailní zaměření veškerých ploch, které je zpracováno do výkresů ve formátu CAD. Objekty byly v rámci pasportizace geodeticky zaměřeny, zakresleny dispozice všech podlaží a situace, pořízen podrobný technický popis objektů se zhodnocením jejich technického stavu včetně fotodokumentace. Samotnému sběru dat předcházelo vypracování metodiky pasportizace, podle které byla tato pasportizace realizována, a která bude sloužit jako závazný předpis pro pasportizaci dalších budov provozovaných libovolnou státní institucí. Za necelých 5 měsíců byla provedena pasportizace 261 objektů po celé České republice o celkové podlahové ploše 928 075 m2 s 47 800 místností. Pasportizace byla například zpracována pro objekty: Černínský palác na Hradčanském náměstí v Praze, Hlavní správa Policie ČR v Kongresové ul. v Praze, budovy Krajských soudů v Praze, Plzni, Brně a Ostravě, budova Finančního ředitelství v Českých Budějovicích nebo budova České správy sociálního zabezpečení v Pelhřimově. Projekt pasportizace objektů pro Centrální registr administrativních budov ("CRAB") byl k 17.10.2012 úspěšně dokončen a předán objednateli.

Centrální registr administrativních budov ("CRAB")

V rámci projektu Centrální registr administrativních budov ("CRAB"), který byl realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ("ÚZSVM") za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, bylo di5 vybráno jako dodavatel pilotní pasportizace vybraných staveb.
 

Přejít na realizované pasportizace budov

Ukázka 3D pasportu Státní opery Praha

Stáhnout leták 3D pasporty

Stáhnout leták o BIM - Památková péče

Stáhnout poster o BIM

Prezentace z veletrhu Památky 2013 - BIM pasportizace