pilotní pasportizace C:\fakepath\google-rozdělení dle etap.JPGpilotní pasportizace 989.jpgpilotní pasportizace 990.jpgpilotní pasportizace 991.jpgpilotní pasportizace 992.jpgpilotní pasportizace 993.jpgpilotní pasportizace 994.jpgpilotní pasportizace 995.jpgpilotní pasportizace 996.jpg

pilotní pasportizace budov - Centrální registr administrativních budov CRAB

pasportizace budov a objektů: di5-Leven / 2012
investor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Sdružení firem di5 architekti inženýři - Leven se stalo vítězem veřejné zakázky s názvem Pilotní pasportizace CRAB.

Centrální registr administrativních budov - CRAB

V rámci projektu Centrální registr administrativních budov ("CRAB"), který byl realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ("ÚZSVM") za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, bylo di5 vybráno jako dodavatel pilotní pasportizace vybraných staveb.  
 
Předmětem pasportizace byl sběr dat 261 budov vybraných pro pasportizaci, dále zpracování sesbíraných dat a jejich příprava pro vložení do systému CRAB. Mezi zjištěnými daty jsou například informace o stáří objektů, jejich technickém stavu, energetické náročnosti a detailní zaměření veškerých ploch, které je zpracováno do výkresů ve formátu CAD.  Objekty byly v rámci pasportizace geodeticky zaměřeny, zakresleny dispozice všech podlaží a situace, pořízen podrobný technický popis objektů se zhodnocením jejich technického stavu včetně fotodokumentace.
 
Samotnému sběru dat předcházelo vypracování metodiky pasportizace, podle které byla tato pasportizace budov a objektů pro CRAB realizována, a která bude sloužit jako závazný předpis pro pasportizaci dalších budov provozovaných libovolnou státní institucí.
 
Za necelých 5 měsíců byla provedena pasportizace 261 objektů po celé České republice o celkové podlahové ploše 928 075 m2 s 47 800 místností.
Pasportizace byla například zpracována pro objekty: Černínský palác na Hradčanském náměstí v Praze, Hlavní správa Policie ČR v Kongresové ul. v Praze, budovy Krajských soudů v Praze, Plzni, Brně a Ostravě, budova Finančního ředitelství v Českých Budějovicích nebo budova České správy sociálního zabezpečení v Pelhřimově.
 
Projekt pasportizace budov a objektů pro Centrální registr administrativních budov ("CRAB") byl k 17.10.2012 úspěšně dokončen a předán objednateli.