Administrativní areál v Třebíči

Architektura

di5 / M. Votřel / 2013

Kategorie

Administrativa

Projekt

di5 / T. Lohniský, J. Kovářík / 2013-2014

Realizace

2014 - 2015

Statika

di5 / J. Volejník / 2013-2014

Lokalita

Třebíč

Investor

OT Energy Services

Napříč celým areálem je navržena nová pěší komunikace s povrchem z kartáčovaného betonu. Areál je tím sjednocen a vazby mezi jednotlivými objekty jsou posíleny. Součástí nového pěšího parteru je i nově navržený mobiliář s lavičkami, odpadkovými koši a drobnými osvětlovacími prvky. Plochy parkovišť a dopravních komunikací v areálu jsou nově vydlážděny jednotným typem betonové dlažby. Kapacita parkovišť uvnitř areálu bude navýšená o 21 míst.

Servisní centrum Národního divadla Administrativní budova Na Strži
single-projekt.php