Bydlení Dobřichovice

Architektura

M. Votřel, A. Szóstko-Budzińska

Kategorie

Bydlení

Lokalita

Dobřichovice

Investor

Altstaedter Investments, a.s.

Náklady

cca 340 mil. Kč

Ocenění

1. místo ve vyzvané architektonické soutěži

Pozemek se nachází na okraji obce Dobřichovice, v krajině modelované tokem řeky Berounky. Okolní zástavba má rozvolněný charakter solitérních vil na relativně velkých pozemcích. Záměrem investora je výstavba souboru bytových domů, tedy hmoty vymykající se měřítku okolních staveb.Stejně jako okolní krajina, je i tvar objektů definován modelováním výchozí hmoty proudnicemi řeky Berounky. Tímto způsobem vytváříme tři organicky tvarované objekty bytových domů, mezi nimiž přirozeně vznikají podobně utvářené prostory. Prostor blíže k hlavní komunikaci je navržen jako veřejný, s komerčními plochami navazujícími na parter a plynulou křivkou plánované cyklostezky. Ostatní prostory jsou polosoukromé se zahradami a zklidněnými obslužnými komunikacemi.

Nejnižší podlaží, částečně zahloubené do klesajícího terénu, je využito pro parkování vozidel. Další podlaží jsou pak vyhrazena převážně malometrážnímu bydlení, pouze v parteru ve veřejné části prostoru jsou umístěny komerční plochy. Objekty jsou poskládané z modulů s jednotnou šířkou a výškou, hloubka modulů je variabilní a umožňuje tak větší pestrost nabízených bytů a zároveň dosažení organického tvaru celého objektu. Tímto způsobem je zajištěna investorem požadovaná opakovatelnost a současně citlivá integrace do krajiny. Odskoků mezi jednotlivými moduly je využito pro tvorbu bohatě ozeleněných střešních teras, které efekt splynutí objektů s krajinou dále podporují.

Bytové domy v Liboci Obytný areál Na Vyhlídce
single-projekt.php