Domov pro seniory v Louňovicíc

Architektura

di5 / A. Szóstko-Budzińska, J. Nováková, E. Rybníčková / 2007

Kategorie

Občanské stavby

Projekt

di5 / S. Losmannová, J. Volejník / 2008

Lokalita

Louňovice

Investor

obec Louňovice

Předmětem projektu je víceúčelový objekt na pozemku bývalé Baťovny v Louňovicích. Zadáním jsou malometrážní bezbariérové byty pro starší občany, příležitostná ordinace lékaře a sál či klubovna pro cca 50 lidí, který by bylo možno využívat i pro účely obce. Návrh respektuje vzrostlé stromy na pozemku, které vytváří nezaměnitelnou atmosféru. Objekt je bezbariérový, a to tím nejjednodušším způsobem – jsou to přízemní objekty s lehkou střechou, u kterých zcela odpadne budování schodišť a vodorovných nosných stropů.

Objekt je koncipován jako kompletně jednopodlažní, pavilonová zástavba, které se vine pod stromy jako had, je nenápadná a nerušící, útulná. Jižní křídlo je věnováno sálu/klubovně, otevřené k ulici, zázemí a ordinaci, navazují, jak korálky navlečené na komunikační -chodbě-, jednotlivá křídla s byty. Každá část je orientována jinak, má svoje dílčí sousedské soukromí, ovšem všechny byty jsou propojeny chodbou, zimní zahradou.

Dostavba areálu Philip Morris Dostavba Výstaviště Praha Holešovice
single-projekt.php