OT Energy Services Týn nad Vltavou

Architektura

di5 / M. Votřel / 2013

Kategorie

Administrativa, Občanské stavby

Projekt

di5 / M. Votřel, S. Gallovičová, J. Volejník, M. Hora, P. Lošťák / 2013-2014

Statika

di5 / J. Volejník, M. Hora

Lokalita

Týn nad Vltavou

Investor

OT Energy Services

Projekt řeší novostavbu výrobně-skladovacího halového objektu s administrativní sekcí v areálu společnosti I&C Energo v Týně nad Vltavou s navazujícími úpravami dotčeného areálu.

Hmotově je objekt řešen jako podélná stavba s obdélníkovým půdorysem a rozměry 120 x 18 x 10 m. Technologická část je navržena jako jednopodlažní halový objekt, část administrativní je tvořena sestavou mobilních kontejnerů na třech podlažích. Hmota s výrazně převažujícím délkovým rozměrem je ozvláštněna netypickou modelací střešního pláště. Jednotlivé střešní roviny mají různé podélné sklony a vytváří tak na střeše sérii vln. Dispozičně je objekt řešen jako sled lineárně navazujících prostorů, jejichž pořadí je dáno provozními požadavky. Technologická část obsahuje výrobní a skladovací prostory a zázemí, které slouží i pro potřeby administrativní části. Nad celou délkou technologické části kromě sekce zázemí je navržena jeřábová dráha. Po celé délce objektu jsou rovněž navrženy vstupy do všech vnitřních prostorů. Díky těmto principům je v budoucnu možné jednoduše měnit účel či velikost jednotlivých vnitřních sekcí technologické části. Světlá výška haly bude v další projekční fázi upřesněna dle konkrétního typu jeřábu a předpokládané velikosti břemene. Administrativní část obsahuje buňkové kanceláře pro cca 30 pracovníků, jednací místnosti a vstupní a komunikační prostory.

Státní opera Praha Dostavba areálu Philip Morris
single-projekt.php