Inovační a tréninkové centrum logistiky ŠKODA AUTO

Architektura

Mgr. art. M. Sporina a Ing. arch. Š. Onofrej

Kategorie

Administrativa, Statika

Projekt

di5 / P. Běloušek, J. Hanulíková, F. Hegner, M. Ján, I. Kovařík / 2017

Statika

di5 / V. Klíma, I. Sengerová

Lokalita

Mladá Boleslav

Investor

Škoda Auto a.s.

Objekt ITCL je navržený jako nová stavba výukového centra včetně související technické a dopravní infrastruktury. Inovační a tréninkové centrum logistiky bude využíváno pro prezentační a výukové programy inovačních technologií, výrobků a materiálů v oblasti logistiky automobilového průmyslu, jde o stavbu halového typu s vestavěným podlažím technického a sociálního zázemí. Zaměření na technologické inovace se propisuje  do základního hmotového pojetí ITCL, objemově jednoduchý základní kvádr je v místě vstupního travé rozdělený kontrastní dynamickou prosklenou strukturou krystalu (běžné myšlení se zábleskem nápadu). Výrazově technicky přesně definovaný rastr hliníkového obvodového pláště je na části jihovýchodního nároží ITCL organicky doplněný vertikálními kaskádovými zelenými stěnami živých rostlin. Motiv ekologického přístupu k inovacím a technologiím se v náznaku promítá návazností venkovního stromořadí, podél jižní pěší trasy od parkovišť, s pomyslným prodloužením jeho linie až do interiéru ITCL proskleným krystalem v podobě vzrostlé interiérové zeleně v kontejnerech.

Pramacom Tlumačovská Obytný areál Dobříš
single-projekt.php