Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost

Architektura

di5 / M. Janota, A. Chotěbor, P. Kabíček, M. Egly, S. Nozawa

Kategorie

Architektura, Inovace, Administrativa, Občanské stavby

Lokalita

Brno

Investor

NÚKIB

Soutěžní návrh nové budovy pro NÚKIB jsme založili na třech základních pilířích: konceptu velkorysých úprav parteru, na prolnutí vnějšího světa se světem vnitřním a na promyšlené dispoziční skladbě vinoucí se mezi racionální fasádou a dynamickým prostředím atrií.

Parter tvoří nedílnou složku návrhu. Abychom získali dostatečně prostorné předpolí významné budovy, ale i z důvodů urbanistických a provozních, rozhodli jsme se odsunout objekt Národního úřadu od uliční fronty. Vzniká tak obdélníkový prostor, kde komponujeme městský park.

Vlastní objekt jsme koncipovali coby jednoduchý hranol, jehož hmotou prostupují dvě atria. Budova je tak svým způsobem uzavřena do sebe a vytváří uvnitř inspirativní a kreativní společné prostory, které mohou být pracovníky využívány bez obav z narušení bezpečnosti. Zatímco podél fasád je orientována většina kanceláří vyžadujících klidnější prostředí, různorodý perimetr dvou atrií vytváří předpoklad pro vznik živější atmosféry. Navrhujeme zde zákoutí pro neformálně pojaté kuchyňky, místa pro setkávání zaměstnanců nebo prostory sloužící sportu či relaxačním aktivitám.

Administrativní budova Nekázanka 11
single-projekt.php