Rodinný dům v Černošicích

Architektura

J. Becková, J. Nováková

Kategorie

Rodinné domy

Projekt

A. Szóstko-Budzińska, J. Nováková

Realizace

2010-2011

Statika

J. Volejník

Lokalita

Černošice

Investor

soukromá osob

Řešený pozemek se nachází v Černošicích v bloku nových parcel mezi původní zástavbou v lokalitě určené pro zástavbu rodinnými domy. Terén je mírně svažitý směrem k jihovýchodu. K východní straně pozemku přiléhá obslužná komunikace, ze které je řešen přístup i vjezd na pozemek. Směrem na jih se otevírá výhled na Brdy a Cukrák, východním směrem pak na Prahu (z 2. np).

Dům je situován k severovýchodní části pozemku podélnou osou kolmo k ulici, což umožňuje maximální využití zahrady. V návaznosti na obytný prostor je řešena částečně krytá terasa s posezením u krbu a pobytová zahrada, na kterou navazuje ovocný sad v celé jihozápadní části pozemku. Směrem k ulici přiléhá plácek pro hřiště se samostatným přístupem. Severozápadní roh pozemku je určen pro užitkovou zahradu, umístěnou terasovitě ve svahu, v návaznosti na tuto část je umístěn zahradní domek pro skladování zahradního náčiní. Parkování je řešeno jako kryté stání pro dvě osobní auta.

Rodinný dům ve Vráži Rodinný dům v Petrovicích
single-projekt.php