Rodinný dům v Unhošti

Architektura

di5 / M. Votřel / 2010

Kategorie

Rodinné domy

Projekt

J. Becková, M. Votřel / 2010

Realizace

2011

Lokalita

Unhošť

Investor

soukromá osoba

Výjimečná lokalita na břehu rybníka. Výrazný terénní zlom, rozdělující rozlehlý pozemek na dvě výškové úrovně. Zkušený investor s jasným názorem, tíhnoucí spíše k tradičním formám architektury a způsobu bydlení.

Objekt je navržen jako jednoduchá podélná stavba odkazující na tradiční venkovskou architekturu, respektující přání klienta i místní regulativy. Základní hmota domu je protnuta výrazným prvkem terasy, směřující jako pomyslné molo k břehu rybníka. Průnikem terasy a domu je definován tvar obývacího pokoje, který díky proskleným stěnám a shodnému řešení podlahy působí, jako by byl součástí mola směřujícího k rybníku. Zbytek domu je v souladu s požadavky investora spíše uzavřený, s důrazem na maximální soukromí každého z obyvatel i jejich hostů. Podélný charakter domu poskytuje rovnocenný výhled všem obytným místnostem a umožňuje optimální dispoziční zónování a flexibilní členění objektu v budoucnosti.

Dům je umístěn v horní části pozemku, která sama o sobě funguje jako vyhlídková terasa. Spodní polovina pozemku je naopak soukromou zahradou, chráněnou proti pohledům terénním zlomem a středně vysokou zelení navrženou podél veřejně přístupného břehu rybníka. Terasa protínající dům zasahuje až nad nižší část pozemku, čímž brání přímému výhledu na tuto intimnější část zahrady a zároveň při pohledu z interiéru vytváří iluzi, že molo vybíhá až nad vodní hladinu.

Vila Na Hanspaulce Rodinný dům v Loděnici
single-projekt.php