Transformační centrum Ústeckého kraje

Architektura

M. Ján, T. Korb, E. Iepur, P. Skalická, J. Lorenc, P. Kabíček

Kategorie

Architektura, Inovace, Administrativa, Občanské stavby

Lokalita

Ústí nad Labem

Investor

Ústecký kraj

Zúčastnili jsme se soutěže o podobu nového transformačního centra Ústeckého kraje.

Návrh centra pracuje s areálem bývalé školy jako s kreativním různorodým prostorem, v kterém se doplňují funkce a instituce. Je to místo, které nabízí dialog mezi veřejnými (městskými) a komerčními sférami zájmu. Tyto vrstvy se v něm prolínají a architektonickými prvky funkčně propojují. Vrchní vrstva tvořící náměstí na střeše 1.NP je primárně zaměřená na veřejný prostor a služby, na okolí je napojena bezbariérovou lávkou. Vstupní halou, vertikálními jádry a atriem je provozně i opticky propojena s komerční vrstvou coworkingu, inovací, vývoje, firem a výroby o patro níže. Jednotlivé části objektu jsou variabilní a otevírají možnosti mezioborové spolupráce, v co největším možném rozsahu. Zachovávané původní konstrukce a hodnotná zeleň jsou doplněny novými objemy, které optimalizují provozní vazby a splňují nové požadavky na funkce areálu, budovu zkompaktňují a zkracují provozní vazby. Tím návrh řeší hospodárně a smysluplně konverzi původního areálu.

Rohanský ostrov – oblast D
single-projekt.php