Urbanistická studie Chabry

Architektura

M. Janota, M. Ján, V. Osipova

Kategorie

Architektura, Bydlení, Rodinné domy

Lokalita

Dolní Chabry, Praha

Investor

Raiffeisen – Leasing, s.r.o.

Náklady

2.5 mld. Kč

Pro developerskou společnost Raiffeisen – Leasing, s.r.o. jsme zpracovali studii využití území, které se nachází jižně od historického centra v Dolních Chabrech.

Urbanistická koncepce doplňuje stávající strukturu sídla, aby byla docílena variabilita i různorodost. Děje se tak prostřednictvím kombinace různé typologie bydlení: viladům, dvoj dům, řadový dům, rodinný dům. Objekty plynule navazují na regulované centrum i nižší stávající obytnou zástavbu. Nezapomněli jsem ani na veřejný prostor, který vytváříme prostřednictvím soustavy parkových ploch. Největší park obsahuje vyjma komponované zeleně také náměstí s výtvarným dílem, vodní plochu, pavilón se zahradní kavárnou a komunitním centrem a hřiště pro různé věkové kategorie budoucích obyvatel.

Rohanský ostrov – oblast D Administrativní budova 3, ČEZ
single-projekt.php