rekonstrukce Radlická 720.jpgrekonstrukce Radlická 716.jpgrekonstrukce Radlická C:fakepathF View 0_2..jpgrekonstrukce Radlická 717.jpgrekonstrukce Radlická 718.jpgrekonstrukce Radlická 719.jpgrekonstrukce Radlická C:fakepathSITUACE.jpgrekonstrukce Radlická 724.jpgrekonstrukce Radlická 725.jpgrekonstrukce Radlická 726.jpgrekonstrukce Radlická 723.jpg

rekonstrukce a dostavba Radlická

návrh: di5 / Martin Votřel, Tomáš Lohniský / 2010
investor: Altstaedter Investments, a.s.
náklady: 120 mil. Kč
ocenění: 2. místo ve vyzvané architektonické soutěži


Lokace stávajícího průmyslového objektu je výjimečná svým umístěním na rozhraní kompaktní uliční zástavby a starého parku, jehož mohutná zeleň dům doslova pohlcuje. Energie střetu těchto dvou světů využíváme a dostavbu objektu pojímáme jako hybridní objekt, ve kterém se oba elementy - dům a park - vzájemně prolínají. Ze stávajícího objektu vyrůstá jeho rigidní konstrukční rastr, který je následně organicky vyplňován ozeleněnými objemy, evokujícími prorůstání zeleně do objektu.

Ve stávajícím objektu jsou umístěny administrativní plochy, dostavované objekty jsou využity zejména pro bydlení - většinu plochy tvoří byty a jednotky dlouhodobého ubytování. Celkem je v objektu navrženo 4400m2 administrativních ploch, 2100m2 ploch pro bydlení a 650m2 ozeleněných teras.