rekreační areál Panstvíčko - Orlík 783.jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík C:\fakepath\nadhled kopie .jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík 773.jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík 774.jpgAreál Panstvíčko - Orlík 295.jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík 807.jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík C:\fakepath\sestavy3kk 4_View 0_1.jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík 802.jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík 778.jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík 781.jpgAreál Panstvíčko - Orlík 01.jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík C:fakepath�4 kopie.jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík 756.jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík 771.jpgrekreační areál Panstvíčko - Orlík 772.jpg

rekreační areál Panstvíčko - Orlík

návrh: di5 / Martin Votřel, Tomáš Lohniský, Petr Lošták / 2011
investor: AW Orlík s.r.o
ocenění: 2. cena v soutěži ČKA


Motto
V působivé přírodní scenérii vytvořit místo k rekreaci, kde si i mezi domy bude člověk připadat jako v krásné krajině - nikoli jako v satelitu na předměstí.

Areál
Génius loci je v řešené lokalitě dán především kvalitami okolní krajiny - výrazně tvarované, dramaticky se svažující k vodní hladině. Respektujeme požadované řešení areálových komunikací, ale necháváme krajinu, aby sama svým reliéfem určovala další členění areálu. Jednotlivé pozemky jsou definovány živými ploty, které probíhají po vrstevnicích celým areálem a zdůrazňují sounáležitost areálu s terénní morfologií okolí. Spolu s prvky stávající i navrhované vysoké zeleně tak umocňují vnímání okolní krajiny uvnitř areálu, čímž posilují pocit pobytu v přírodě.
Orientace pozemků souhlasně s vrstevnicemi také přináší výhodu minimálních výškových rozdílů v rámci jednotlivých pozemků. Velikosti a počty parcel pro rekreační rodinné domy zhruba odpovídají původní parcelaci, snažíme se parcely jemně velikostně diferencovat podle polohy v areálu - menší pozemky soustředíme kolem středové komunikace, větší v klidnějších částech areálu. V centrální části horní poloviny areálu navrhujeme pruh společného prostoru, obsahující stávající hřiště, přičemž doporučujeme rozšíření o dětské hřiště a doplnění o prvky vysoké zeleně. Vysokou zeleň dále navrhujeme doplnit v pruhu vedoucím po svahu v ose areálu a vytvořit tak clonu mezi zahradami sousedících pozemků. Návrh počítá se zachováním naprosté většiny stávající vysoké zeleně (ve vizualizacích je vysoká zeleň záměrně redukována pro dosažení lepší názornosti návrhu).

Objekty
Jako hlavní benefit lokality přirozeně vnímáme blízkou vodní plochu. Díky jedinečné možnosti plavby ve skluzu bude klientela areálu pravděpodobně z velké části tvořena lidmi se zájmem o vodní sporty, zejména pak o lodě. V návrhu jednotlivých objektů proto pracujeme s nautickými prvky a tvary, zejména s tématem mola - terasy, a u něj kotvících plavidel - domů. Na jednotlivé pozemky klademe podélné dřevěné objekty, evokující přístavní mola, a integrující v sobě funkce hlavního obytného prostoru rekreačních objektů, kryté i nekryté terasy a krytého parkovacího stání. U těchto mol pak jako pomyslné jachty kotví objekty obsahující klidové části domů. 
Hlavní obytný prostor je navržen jako flexibilní objekt umožňující libovolné velikostní a dispoziční úpravy. Díky stěnám ze systému lehkého obvodového pláště je také možné dosáhnout libovolné míry otevřenosti do exteriéru - zejména v návaznosti na přiléhající terasy. Hlavní obytný prostor obsahuje obývací pokoj, jídelnu a kuchyni, vše ve variantním uspořádání. V letním období je možné využívat přímého vstupu z exteriéru. Kryté terasy přímo sousedí s hlavním obytným prostorem a zejména v letním období se stávají jeho nedílnou součástí - samozřejmostí je možnost venkovního stolování či grilování i za nepříznivého počasí, je počítáno s možností umístění krbu přístupného z terasy i z interiéru. Nekryté terasy počítají s umisťováním dalších doplňkových funkcí, jako je venkovní bazén, vířivka, pískoviště, trampolína atd. či s integrací keřů, okrasných záhonů nebo zenové zahrady. Terasy přirozeně fungují také jako komunikace vedoucí od vstupu na pozemek kolem celého objektu do zadní části zahrady.
Soustředění hlavních i doplňkových funkcí do objektu mola poskytuje i menším pozemkům prostornou zahradu - vlastní kousek přírody nezatížený dalšími funkcemi. Klidová část domu je záměrně navržena jako velmi kompaktní, celistvě a uzavřeně působící hmota, poskytující vysokou míru soukromí. V základním provedení je zde umístěn vstup, zádveří, šatna/komora, WC, koupelna a ložnice. Tato základní jednotka je dispozičně a konstrukčně navržena tak, aby mohla být v budoucnu rozšířena o další prostory přidáním dalších objektů podél mola. Tímto způsobem lze v mnoha variantách postupně dosáhnout dispozice 5+1, případně i větší. Pro větší dispozice počítáme i s možností dvojpodlažní varianty, nicméně jednopodlažní objekty nám pro areál připadají obecně vhodnější - poskytují větší kontakt místností se zahradou, zajišťují lepší míru soukromí na jednotlivých pozemcích a jsou dispozičně mnohem flexibilnější. Design, konstrukce a materiály umožňují variabilní míru prefabrikace. Podélná orientace objektů souhlasně s vrstevnicemi umožňuje i ve svažitém terénu bezproblémovou komunikaci mezi objektem, terasami a zahradou, bez nutnosti překonávat výraznější terénní rozdíly.