rodinný dům Troja - projekt statiky 1122.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 1123.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 1117.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 1118.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 1119.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 1120.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 1121.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 626.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 627.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 628.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 629.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 630.jpgrodinný dům Troja - projekt statiky 631.jpg

rodinný dům Troja - projekt statiky

projekt statiky: di5 / Petra Vaňková, Jan Volejník / 2008
realizace: 2010
investor: soukromá osoba
náklady: neuvedeny


Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a polozapuštěný suterén, který je částečně zapuštěn do svahu (z jižní strany je po celé výšce 1.PP zasypán zeminou). Objekt je zastřešen plochou pochozí střechou. Základní půdorys rodinného domu je ve tvaru výseče mezikruží. Konstrukčně se jedná o jednoduchý dvoutrakt, jehož nosný systém je podélný stěnový. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z vápenopískových cihel. Nosná konstrukce střechy a stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Vnitřní schodiště je tvořeno půlkruhovými železobetonovými monolitickými rameny. Zajímavým konstrukčním prvkem je venkovní vřetenové ocelové schodiště se stupni z ohnutého plechu. Nosné vřeteno je vytvořeno ocelovou válcovanou trubkou, která je v patě přes patní plech kotvena do železobetonového základu.