rodinný dům v Černošicích 375.jpgrodinný dům v Černošicích 376.jpgrodinný dům v Černošicích 377.jpgrodinný dům v Černošicích 378.jpgrodinný dům v Černošicích 379.jpgrodinný dům v Černošicích 380.jpgrodinný dům v Černošicích 381.jpgrodinný dům v Černošicích 382.jpgrodinný dům v Černošicích 383.jpgrodinný dům v Černošicích 384.jpg

rodinný dům v Černošicích

návrh: di5 / Jitka Becková, Jana Nováková / 2009
projekt: di5 / Aga Szóstko-Budzińska, Jana Nováková, Jan Volejník / 2009-2010
realizace: 2010-2011
investor: soukromá osoba
náklady: neuvedeny


Řešený pozemek se nachází v Černošicích v bloku nových parcel mezi původní zástavbou v lokalitě určené pro zástavbu rodinnými domy. Terén je mírně svažitý směrem k jihovýchodu. K východní straně pozemku přiléhá obslužná komunikace, ze které je řešen přístup i vjezd na pozemek. Směrem na jih se otevírá výhled na Brdy a Cukrák, východním směrem pak na Prahu (z 2. np).

Dům je situován k severovýchodní části pozemku podélnou osou kolmo k ulici, což umožňuje maximální využití zahrady. V návaznosti na obytný prostor je řešena částečně krytá terasa s posezením u krbu a pobytová zahrada, na kterou navazuje ovocný sad v celé jihozápadní části pozemku. Směrem k ulici přiléhá plácek pro hřiště se samostatným přístupem. Severozápadní roh pozemku je určen pro užitkovou zahradu, umístěnou terasovitě ve svahu, v návaznosti na tuto část je umístěn zahradní domek pro skladování zahradního náčiní. Parkování je řešeno jako kryté stání pro dvě osobní auta.