Rodinný dům v Unhošti 517.jpgRodinný dům v Unhošti C:fakepathIMG_0507.jpgRodinný dům v Unhošti 516.jpgRodinný dům v Unhošti 518.jpgRodinný dům v Unhošti 519.jpgRodinný dům v Unhošti 520.jpgRodinný dům v Unhošti 522.jpgRodinný dům v Unhošti 523.jpgRodinný dům v Unhošti 521.jpgRodinný dům v Unhošti 524.jpgRodinný dům v Unhošti 525.jpgRodinný dům v Unhošti 526.jpgRodinný dům v Unhošti 528.jpgRodinný dům v Unhošti 527.jpgRodinný dům v Unhošti 534.jpgRodinný dům v Unhošti 533.jpgRodinný dům v Unhošti 530.jpgRodinný dům v Unhošti 531.jpg

rodinný dům v Unhošti

návrh: di5 / Martin Votřel / 2010
projekt: di5 / Jitka Becková, Martin Votřel / 2010
realizace: 2011
investor: soukromá osoba
náklady: neuvedeny


Objekt je umístěn v dosud nezastavěné lokalitě na kraji obce Unhošť, určené k zástavbě rodinnými domy. Terén je mírně svažitý k severu, se zlomem probíhajícím zhruba v polovině pozemku východozápadním směrem. Pozemek je výjimečný svojí polohou v bezprostředním sousedství rybníka, rozprostírajícího se při jeho severní hranici. K jižní hraně pozemku přiléhá navržená obslužná komunikace, k hraně východní pak komunikace pěší, vedoucí směrem k rybníku.

Za nejcennější část pozemku považujeme prostor při jeho jižní hraně, nad terénním zlomem, vyvýšený nad plochu rybníka a poskytující nejlepší výhled. V tomto prostoru navrhujeme podélný objekt, paralelní s hranou pozemku a břehem rybníka. Podélný charakter objektu poskytuje rovnocenný výhled všem obytným místnostem, umožnuje lepší dispoziční zónování a zároveň svým tvarem evokuje archetyp podélných venkovských stavení minulosti. Tento jednoduchý objem je protnut linií terasy, vedoucí jako pomyslné molo k rybníku, ve směru normály k jeho břehu. Konstrukce terasy vybíhá až za terénní zlom, je tedy jako jakési vyhlídkové pódium vysunuta nad spodní, intimnější část pozemku.