Servisní centrum Národního divadlaServisní centrum Národního divadlaServisní centrum Národního divadlaServisní centrum Národního divadlaServisní centrum Národního divadlaServisní centrum Národního divadlaServisní centrum Národního divadlaServisní centrum Národního divadla

Servisní centrum Národního divadla

návrh: di5 / Ing. arch. Michal Egly, Ing. Filip Hegner, Ing. arch Marek Janota, Ing. arch Marián Ján, Ing. arch Monika Višňová / 2017
investor: Národní divadlo

Národní divadlo má pod správou několik objektů provozního zázemí, které zabezpečují výrobu, údržbu a uskladnění dekorací, nábytku a kostýmů. Jsou rozmístěné v různých částech Prahy, což výrazně komplikuje jeho provoz, jelikož je mezi nimi a divadly, kde se konají zkoušky a představení nutné přepravovat kulisy kamionovou dopravou několikrát denně. V novém administrativně - provozním objektu bude kromě lehké a těžké výroby kulis, administrativního zázemí a skladovacích prostor, také velká montážní hala, ve které lze zkompletovat a odzkoušet celé kulisy dříve než na jevišti. Kromě toho jsou v nejvyšším patře objektu umístěny zkušebny Národního divadla, Státní opery a Stavovského divadla s rozměry jevišť odpovídajícími rozměrům jevišť zmíněných divadel, určené ke zkoušení samotných her. Projekt servisního objektu Národního divadla, který bude slučovat a rozšiřovat všechny funkce současných objektů provozního zázemí bude znamenat přínos pro organizaci Národního divadla v rovině efektivity, ekonomiky, nebo logistiky, čímž zbyde víc prostředků pro jeho kulturní činnost. Minimalizace kamionové přepravy pak pomůže dopravní situaci v centru města.