Soutěž Pankrác

V rámci ideové soutěže na modernizaci administrativní budovy na Pankráci jsme pro investora, kterým je společnost Pankrác West a.s., navrhli nadčasové a zároveň energeticky úsporné řešení fasády.

Provětrávané dvojité opláštění sjednocuje hmoty původních objektů, plní funkci stínění interiéru a za pomoci zeleně zlepšuje vnitřní mikroklima budovy.

Dispoziční řešení objektu jsme zjednodušili. Kanceláře jsou dělitelné, využívající nucené větrání s rekuperací. Nosnou konstrukci ponecháváme pohledovou, rovněž rozvody instalací jsou přiznané.

Nezapomněli jsme ani na střešní krajinu, kterou tvarově upravujeme a využíváme pro pobytové terasy, jež poskytují výhledy na panorama města.

Inovační hub v Ústí nad Labem Urbanistická studie Chabry
single.php