di5 architekti inženýři

Statika budov

Nedílnou součástí navrhování a projektování budovy je statické posouzení nosných konstrukcí. di5 architekti inženýři koordinují architektonický návrh se statickým již od prvních fází návrhového procesu.

Významným přínosem k celkové kvalitě návrhu i konečného díla je úzká spolupráce statika s ostatními profesemi ve všech fázích projektových prací, zajištěné přímým zpracováním statické části projektu vlastními silami v di5 architekti inženýři autorizovaným statikem. Naším cílem je nosná konstrukce čistá a jednoduchá s jednoznačným statickým působením, snadno proveditelná s minimalizací možných technologických chyb. V celkovém architektonickém řešení bývá konstrukce hmotově patrná, často zcela přiznaná, což přispívá k přehlednosti a dobrému psychickému působení objektu.

Nabízíme zpracování projektů a statických posudků nosných konstrukcí pro:

 • železobetonové monolitické i prefabrikované konstrukce
 • ocelové konstrukce
 • dřevěné konstrukce
 • zděné konstrukce
 • skleněné konstrukce
 • spřažené a kompozitní konstrukce
 • zakládání staveb včetně opěrných konstrukcí a zajištění stavebních jam
 • zesilování nosných konstrukcí
 • novostavby i rekonstrukce
   

Zajišťujeme projekty a statické posudky nosných konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby:

 • studie a soutěžní projekty
 • dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
 • dokumentace pro výběr dodavatele
 • dokumentace pro provedení stavby a dílenská dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • dozory při výstavbě
 • posuzování klientských změn
 • value engineering
   

Disponujeme širokým softwarovým vybavením pro navrhování a posuzování nosných konstrukcí:

 • Autodesk Revit Structure
 • AutoCAD
 • Recoc
 • Scia Engineer
 • Fine


přejít do projektů statiky

stáhnout leták Statika